Wikier

Innsida nyheter

Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida

Innholdskriterier til meldingskanalene «Alle studenter», «Alle ansatte» og studieprogramkanalene i Innsida. English version - Editorial guidelines for the Innsida message system

Ser du etter noe annet? Temaside om IT-hjelp | Sider merket med Innsida

Til «Alle ansatte»

Redaksjonen for «Meldinger til alle ansatte» på Innsida kan nås via hjelp.ntnu.no

Denne kanalen skal inneholde:

 • Ledelses- og organisasjonsinformasjon.
 • Informasjon som antas å ha allmenn interesse og angår et flertall av universitetsbefolkningen.
 • Redaksjonen kan i tillegg publisere meldinger som bygger kultur og trivsel på universitetet.

Til «Alle studenter»

Ønsker om å få publisert innhold i meldingskanalen «Alle studenter» sendes via hjelp.ntnu.no.

Denne kanalen skal inneholde informasjon som angår et flertall av studentmassen. Her kan studentene forvente å finne informasjon om:

 • Studiesituasjonen
 • Studenthverdagen
 • Ledelses- og organisasjonsinformasjon
 • Redaksjonen kan i tillegg publisere meldinger som bygger kultur og trivsel på universitetet

Språk

Meldinger skrives hovedsakelig på norsk språk med unntak av kanaler der det også er utenlandske målgrupper. I siste tilfelle gjelder begge språk.

Kontaktpunkter

Meldinger til alle ansatte og/eller studenter skal inneholde informasjon om hvem som er ansvarlig for innholdet. Hvis meldingen f.eks er publisert på vegne av HR- og HMS-avdelingen, må dette stå nederst i teksten sammen med en kontaktadresse (e-post) for de som har spørsmål eller kommentarer til innholdet.

Informasjon i studieprogramkanalene

Meldinger til studieprogramkanalene skal i hovedsak dreie seg om:

 • Studieprogrammet
 • Studieløpet
 • Frister
 • Valg og muligheter

Studieprogramkanalene gjør det mulig å nå studenter med felles faglige interesser, og kan også brukes til praktisk informasjon som er relevant for målgruppene.

Dette gjelder også informasjon som er knyttet til studentenes geografiske tilhørighet, eksempelvis ved meldinger om strømbrudd på Dragvoll eller stengte pc-saler i Realfagbygget på Gløshaugen etc.

Informasjon som ikke er relevant

Studentene kan ikke velge bort studieprogramkanalene. Derfor er det viktig å unngå å lesse ned disse kanalene med informasjon som ikke er relevant for brukerne.

Informasjon som; generelle nyheter, prisutdelinger, kulturelle arrangement, disputasannonsering, boliger, hilsen fra ledelse o.l. bør normalt ikke publiseres i studieprogramkanalene.

Forvaltningsansvar

Det vil ikke være bare fakultetene og instituttene som forvalter innholdet i studieprogramkanalene. Andre personer kan være aktuelle til å publisere relevant informasjon i disse kanalene, eksempelvis den sentrale nettredaksjonen, Studieavdelingen, eksamenskontoret, biblioteket osv.

Sjekkliste

Er det relevant for studentene i dette studieprogrammet?

RelevantIkke relevant nokRelevant til tider
Frister, Studieløpet, Studieprogrammets valg og muligheter ,Om det fysiske miljø (strømbrudd, stengt, brannvarsling)Generelle nyheter, Prisutdellinger, Disputasannonsering, Hilsen fra ledelse, Kulturelle arrangementPraktisk informasjon, Faglige tips til disse studenter pga felles faglig intesserer, Nye verktøy og programvare

Nå spesifikke målgrupper

Meldingssystemet i Innsida gir oss muligheten til å nå spesifikke grupper med krysspublisering. Eksempler:

 • Doktorgradskandidater
 • Alle fysikkstudenter på bachelorgrad- eller mastergradsnivå
 • Studenter på årsstudium
 • Ansatte knyttet til ulike forskningssentre ved NTNU

Det finnes flere muligheter.

Vurder følgende kanaler

Se også: Etablerte, felles meldingskanaler. Oversikten er lenket opp under fanen «Felles» i bokmerke-boksen på Min side i Innsida.


Ansvarlig redaktør