Wikier

Innhold fra eksterne aktører i NTNUs kanaler

NTNUs kanaler er svært attraktive for mange kommersielle aktører og organisasjoner.

NTNU mottar daglig henvendelser fra aktører som ønsker at NTNU skal dele deres innhold til studenter og ansatte i våre mediekanaler. Mange av aktørene er gode på innholdsmarkedsføring, det vil si at de omtaler NTNU fordelaktig, baker inn egen profilering i nyttig studentstoff, arrangement eller nyheter for slik å selge inn innholdet.

Vi sier i utgangspunktet nei til å dele eksterne aktørers produksjoner i våre kanaler. NTNUs kanaler skal synliggjøre NTNU og ikke eksterne aktører. NTNUs kanaler skal derfor som hovedprinsipp bestå av innhold som NTNU selv har produsert eller redigert.

Dette gjelder også våre samarbeidspartnere. Her er det ikke alltid enkelt å si nei når de NTNU har samarbeid med ønsker å profilere seg gjennom å knytte seg til NTNUs sterke merkevare.

Integritet og uavhengighet

Kunnskapsbedrifter, altså bedrifter som i hovedsak lever av sin kompetanse, er helt avhengige av å passe på sitt omdømme (sitt gode navn og rykte). Det er viktig at det ikke hefter tvil om NTNUs integritet eller uavhengighet. Vår forskning og vår utdanning må være uavhengig. Derfor er det viktig at vi alltid har full kontroll over alt innhold som vi er avsender på.

Del ikke stoff som kan oppfattes som reklame for en kommersiell aktør. Hvis NTNU deler stoff som kan oppfattes som reklame for en kommersiell aktør, risikerer vi at omverden stiller spørsmål ved om vår virksomhet er sponset av disse aktørene eller om det er bindinger mellom vår forskning og utdanning og disse aktørene.

Opphavsrett

I tillegg er det en risiko rundt opphavsrett. Boten for å dele innhold vi ikke eier rettigheter til, kan bli høy for en organisasjon som NTNU. Merk også at å dele innhold uten avtale med eksterne aktører kan regnes som “tyveri av innhold”.

Det ligger sjelden noen omdømmegevinst i det å dele markedsføringsmateriell fra kommersielle aktører, selv om innholdet kan se ut som skryt av NTNU. Folk flest kjenner igjen reklame når de ser den og blir ikke overbevist av innhold i reklame. Er det en bra eller viktig sak for NTNU, anbefaler vi at det lages egenprodusert innhold som så kan deles. Er det en viktig sak for NTNU, gå via din kommunikasjonsleder for å vurdere å tipse våre mediekanaler.
Er du i tvil – ta kontakt (se kontaktinformasjon nederst på siden).

Se også

Kontakt

Er du usikker og trenger en diskusjonspartner – kontakt din kommunikasjonsleder eller Kommunikasjonsavdelingen via NTNU Hjelp så finner vi rette vedkommende som kan hjelpe deg.

Besluttet av Kommunikasjonssjefen 01.06.2020