Wikier

Internhusleie

Internhusleie er leie av arealer ved NTNU for interne brukere. NTNUs styre har i styresak s-sak 15/2012 vedtatt innføring av ny modell for internhusleie.

Ønsker du å leie eller reservere undervisningsrom | låne arealer på campus | arrangere konferanse

Internhusleiemodellen

NTNUs internhusleiemodell skal sørge for at brukerne av arealer ser arealkostnaden som en reell kostnad, og at de kan utnytte besparelser i arealkostnad til styrking av kjernevirksomheten. Noen av gevinstene som følger av bedre arealutnyttelse vil være:

  • Redusere eksterne leiekostnader
  • Bedre utnyttelse av eksisterende bygg
  • Redusert behov for utbygging
  • Mer sambruk

Beregning av internhusleie

Internhusleien skal beregnes på grunnlag av bruttoarealet som det enkelte fakultet eller avdeling disponerer. Kvadratmeterpris beregnes ut fra NTNUs budsjetterte kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold inkludert kostnader for innleie av areal. Alt areal med unntak av lagerareal har samme kvadratmeterpris. Lagerareal som har lavere kostnader til renhold og oppvarming vil ha en leiekostnad på 50% av vanlig pris.

Regler og ansvarsfordeling ved leieforhold

Regler og skjema

Kontakt

Eiendomsavdelingen: Hege Dønnem Hoff