Wikier

Eksamensoppgaver...

Eksamensoppgaver - Medisin - MH

På denne siden finner du eksamensoppgaver som har vært brukt de siste fem årene ved medisinstudiet ved NTNU. I tillegg finner du fasit med begrunnelse for hvorfor det riktige svaret er best og du finner resultater for hver enkelt kandidat på eksamen (kun ordinære skriftlige eksamener).

Skriftlige eksamener ved medisinstudiet består av flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver. I tillegg legger vi ut oppgavene som gis på objektiv strukturert klinisk eksamen. Hensikten med denne nettsiden er at man som student kan øve med den hensikt å bli bedre.

English: On this site you can find written exams given for the last five years in the medical school program at NTNU.

Kontaktperson: Senobia Cuno Calloapaza

VIKTIG Å VITE: Eksamensoppgavene legges ut slik som de ble gitt på eksamensdagen. Etter eksamen vil 1-5 % av flervalgsoppgavene i ett sett trekkes på grunn av svakheter og feil. Det er derfor veldig viktig å være klar over at hvis noe tilsynelatende ikke stemmer i en oppgave, så kan det være en feil. For NTNU studenter anbefales det å trene på flervalgsoppgaver i vår digitale FVO-database. Her vil slike feil være rettet opp.

OM RESULTATENE: Resultater legges ut på ordinære eksamener fra våren 2018. Disse inkluderer kun flervalgsoppgavedelen av eksamen da vi bare kan generere slike rapporter for denne delen av eksamen. Du må kjenne til ditt kandidatnummer fra eksamen for å skjønne hvilken rapport som tilhører deg. Ditt kandidatnummer for den enkelte eksamen kan du finne under fanen resultater på Studentweb.

OSKE: Du finner tidligere gitte eksamensoppgaver til praktisk muntlig stasjonseksamen (OSKE) her:

Eksamensoppgaver OSKE – muntlig stasjonseksamen medisin - Wiki - innsida.ntnu.no

1. STUDIEÅR - IAB - MD4012

1. STUDIEÅR - IAB - MD4011 (gammelt emne)

2. STUDIEÅR - ICD - MD4020

3. STUDIEÅR - IIAB - MDT4030, MDL4030, MDA4030

3. STUDIEÅR - IIAB - MD4030, MD4031 (gammle emner)

4. STUDIEÅR - IIC - MD4042, MD4044

4. STUDIEÅR - IID - MD4041, MD4043, MD4045

6. STUDIEÅR - IIIC - MD4061

6. STUDIEÅR - IIID - MD4062

191345 Visninger
Vedlegg