Language Selector

Norwegian Bokmål

Anskaffelser

Anskaffelser

Anskaffelsesprosessen – for medarbeidere

Toppbilde

Håndtrykk som illustrerer at man inngår en avtale.

Siden utvikles nå!

Kvaliteten på anskaffelsene er viktige for å ivareta NTNUs samfunnsoppdrag og for at vi skal nå våre mål innen utdanning, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og formidling. 

På denne siden finner du informasjon og tips om hvordan anskaffelsesprosessen skal gjennomføres på en god måte ved NTNU.

Merk: Denne siden utvikles videre

Merk: Denne siden utvikles videre

Som et ledd i overgangen til det nye økonomi- og lønnssystemet den 1. januar 2023 vil nettsidene om anskaffelsesprosessen være under utvikling. Informasjonen på denne siden er gyldig, men vil altså bli videreutviklet.


Behov for en anskaffelse?

Behov for en anskaffelse?

Bruk skjemaet under for å beskrive ditt behov. Du vil få tildelt en rådgiver som vil bistå deg i prosessen.

Meld inn behov for anskaffelse