Wikier

Råd og utvalg ved Fakultet for økonomi

3470 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Råd og utvalg

Child Pages (7)

 • Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK

  Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for økonomi. Alt om råd og utvalg Innholdsfortegnelse [-] Sammensetning Mandat Kontakt Sammensetning Gruppe Representanter...

 • Fakultetsstyret ved ØK

  Sammensetning og mandat for fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi (ØK). Samleside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg Referater og innkallinger Referater og sakspapirer fra januar 2018...

 • Forskningsutvalget ved ØK

  Her finner du mandat, medlemmer i forskningsutvalget ved Fakultet for økonomi. Ser du etter noe annet, se NTNUs temasider om forskning? Innholdsfortegnelse [-] Sammensetning Mandat 1. Utvalgets...

 • Instituttledermøtet ved ØK

  Ansvar og sammensetning for instituttledermøtet ved Fakultet for økonomi Temaside om råd og utvalg | Sider merket utvalg Sekretær: Anja Vogt Gjelder for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025....

 • Instituttstyret ved IIF

  Referater og styremedlemmer for instituttstyret ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) Samleside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg Innholdsfortegnelse [-] Dokumenter fra...

 • Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen

  Instituttstyremøter Se innkalling og referat fra møtene her Sammensetning Perioden: 1. august 2021 - 31. juli 2025 Eksterne representanter Johan-Petter Winsnes | Sparebank 1 SMN | styreleder Bente...

 • Utdanningsutvalget ved ØK

  Sammensetning: Medlemmer Vara Ann-Charlott Pedersen Prodekan for utdanning (leder) Dag Håkon Haneberg Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Per Tovmo Institutt for...