Wikier

Sider med tagg øk .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 2.3 Morten Stranden 9 dager siden Skriv ut
Ledige stillinger for studenter ved ØK Godkjent 2.2 Oda Aksetøy 1 Måned siden Skriv ut
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 2.7 (Mindre endring) Monika S. Nyhagen 1 Måned siden Skriv ut
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.6 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Måned siden Skriv ut
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 1.6 Harald Lenschow 1 Måned siden Skriv ut
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 1.3 Anja Vogt 1 Måned siden Skriv ut
HR-medarbeidere ved Fakultet for økonomi Godkjent 1.3 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Måned siden Skriv ut
Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK Godkjent 1.4 Erlend Kirkbakk Tronstad 3 Måneder siden Skriv ut
Studentdemokratiet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 Måneder siden Skriv ut
Beredskap ved ØK Godkjent 1.1 Erlend Kirkbakk Tronstad 5 Måneder siden Skriv ut
Apply for extended employment as a postdoc due to the coronavirus pandemic - ØK Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor grunnet korona - ØK Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat grunnet korona - ØK Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Studieveiledere - ØK Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Instituttledermøtet ved ØK Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Instituttstyret ved IIF Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Studieplaner - ØK-fakultetet Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Samlokalisering - ØK Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Valg ved ØK Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut