Wikier

Råd og utvalg ved...

Instituttledermøtet ved ØK

Ansvar og sammensetning for instituttledermøtet ved Fakultet for økonomi

Temaside om råd og utvalg | Sider merket utvalg

Sekretær: Anja Vogt

Gjelder for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025

Instituttledermøtet 2021-2025

Tidligere innkallinger og møtereferater ligger i Ephorte på sak: 17/xxxx   . 

Instituttledermøtets sammensetning

Dekanat

Instituttledere

Ledere for fagseksjoner

Fakultetsadministrasjonen

Studenter

Mandat

Instituttledermøtet er rådgivende for fakultetets ledelse i alle saker de ønsker å drøfte.

1626 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Råd og utvalg
Tagger
øk