Wikier

Sider med tagg råd og utvalg .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 5.9 Marit Brodshaug 8 dager siden Skriv ut
Nemnd for studentsaker Godkjent 5.0 (Mindre endring) Edith Søndre 9 dager siden Skriv ut
Råd og utvalg ved AD-fakultetet Godkjent 3.0 Sissel Hagen-Formo 9 dager siden Skriv ut
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 1.5 Mia Katrine Bech-Nilsen 14 dager siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 1.9 Roger Skjelbakken 16 dager siden Skriv ut
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 2.1 Erlend Kirkbakk Tronstad 20 dager siden Skriv ut
Innovasjonsutvalget Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 1 Måned siden Skriv ut
Ansettelsesrådet ved SU Godkjent 2.2 Sissel Sæther 1 Måned siden Skriv ut
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 2.5 Sissel Sæther 1 Måned siden Skriv ut
LOSAM for SU Godkjent 1.9 Sissel Sæther 1 Måned siden Skriv ut
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen Godkjent 1.1 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Måned siden Skriv ut
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 1.5 Kjetil Svensen 1 Måned siden Skriv ut
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 2.0 Kjetil Svensen 1 Måned siden Skriv ut
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.3 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Måned siden Skriv ut
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 2.5 Guro Wang Øverli 2 Måneder siden Skriv ut
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.7 Lillian Moen 3 Måneder siden Skriv ut
Ansettelsesråd for fellesadministrasjonen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Søndre 3 Måneder siden Skriv ut
Administrativt leiarforum HF Godkjent 2.2 Lillian Moen 4 Måneder siden Skriv ut
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 2.3 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden Skriv ut
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Lars Bugge Aarset 4 Måneder siden Skriv ut