Wikier

Sider med tagg råd og utvalg .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 19 dager siden Skriv ut
LOSAM for SU Godkjent 2.0 Sissel Sæther 22 dager siden Skriv ut
Ansettelsesrådet ved SU Godkjent 2.3 Sissel Sæther 22 dager siden Skriv ut
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 2.6 Sissel Sæther 22 dager siden Skriv ut
Innovasjonsutvalget Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 27 dager siden Skriv ut
Forskningskomitéen ved IV Godkjent 1.4 (Mindre endring) Eva Hilde Murvold 1 Måned siden Skriv ut
Nemnd for studentsaker Godkjent 5.5 (Mindre endring) Edith Søndre 1 Måned siden Skriv ut
Administrativt leiarforum HF Godkjent 2.3 Lillian Moen 1 Måned siden Skriv ut
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 2.5 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Ansettelsesråd ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 1.5 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 6.6 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 1.9 Eva Hilde Murvold 1 Måned siden Skriv ut
Tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.5 Lillian Moen 1 Måned siden Skriv ut
Råd og utvalg ved AD-fakultetet Godkjent 3.5 Grete Hovind 3 Måneder siden Skriv ut
Fakultetsstyret ved MH Godkjent 2.5 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden Skriv ut
Ledergruppen ved IV Godkjent 1.2 (Mindre endring) Eva Hilde Murvold 3 Måneder siden Skriv ut
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 2.6 Guro Wang Øverli 3 Måneder siden Skriv ut
Råd og utvalg ved NV-fakultetet Godkjent 1.3 Peder Berntsen Brenne 3 Måneder siden Skriv ut
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 2.1 Sissel Sæther 4 Måneder siden Skriv ut
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 1.5 Mia Katrine Bech-Nilsen 5 Måneder siden Skriv ut