Wikier

Råd og utvalg ved...

Fakultetsstyret ved ØK

Sammensetning og mandat for fakultetsstyret ved Fakultet for økonomi (ØK).

Samleside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Referater og innkallinger

Referater og sakspapirer fra januar 2018 -

Sammensetning

Perioden: 1. august 2021 - 31. juli 2025

Eksterne representanter

 • Berit Rian | Næringsforeningen Trøndelagsregionen | styreleder
 • Tor Ulleberg | Equinor
 • Eva Liljeblom | Hanken School of Economics
 • Roger Midstraum | NTNU, IE fakultetet

Vara

 • Tove Tveråmo | Trondheim kommune
 • Kjetil Hauge | Sparebanken Møre
 • Toril Forbord | NTNU, MH fakultetet
 • Jens-Petter Andreassen | NTNU, NV fakultetet

Interne representanter

Fast vitenskapelig ansatte

 • Hilde Fjellvær | førsteamanuensis HHS
 • Asgeir Tomasgard | professor IØT
 • Rikke Bramming Jørgensen | professor IØT

Vara

 • Øystein Widding | professor IØT
 • Ragnar Torvik | professor ISØ
 • Anne Grethe Syversen | universitetslektor IØT-G

Midlertig vitenskapelig ansatte

 • Fredrik Bakkemo Kostøl | stipendiat IØT-G (1. august 2021 - 30. juli 2022)

Teknisk/administrativt ansatte

 • Thor-Erik Eide | controller fak.adm.

Vara

 • Tina Skjærvik Thomsen | administrativ koordinator IØT

Studentrepresentanter

 • Eline Bodin | FTV (høst 2022, vår 2023)
 • Siri Marthe Persson | FTV (vår 2023)