Wikier

Råd og utvalg ved...

Utdanningsutvalget ved ØK

Denne siden er under arbeid 30. august 2018

Sammensetning:

Medlemmer

Vara

 
Ann-Charlott Pedersen Prodekan for utdanning (leder)
Tim Torvatn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Per Tovmo Institutt for samfunnsøkonomi
Terje BergFrode KjærlandNTNU Handelshøyskolen
Anne Grethe Syversen Fagseksjon for økonomi og ledelse
Bjørn Sortland Eksperter i Team
Mark PasquineBarbro FjørtoftInstitutt for internasjonal forretningsdrift
  Studentrepresentant
  Studentrepresentant

Se også: Protokoller og referater

Mandat

(kommer)

725 Visninger