Wikier

Råd og utvalg ved...

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for økonomi.

Alt om råd og utvalg

Sammensetning

GruppeRepresentanter
Utvalgets lederMonica Rolfsen, dekan
Fast vitenskapelig ansatteAsgeir Tomasgard
Hilde Fjellvær
Rikke Bramming Jørgensen (vara)
Øystein Widding (vara)
Midlertidig vitenskapelig ansatte Fanny Hermundsdottir
Fredrik Bakkemo Kostøl (vara)
StudentJasmeen Barmen
N.N.(vara)
Likestillingsombudkommer

Mandat

Ansettelsesutvalget vedtar stillingsbeskrivelser og tilsettinger for professorater, universitetslektor- og førsteamanuensisstillinger.

Kontakt

Sekretær for ansettelsesutvalget: Svein Olav Antonsen