Wikier

Råd og utvalg ved...

Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen

Instituttstyremøter

Se innkalling og referat fra møtene her

Møtekalender høst 2021

Torsdag 28. oktober

Torsdag 2. desember

Sammensetning Perioden: 1. august 2021 - 31. juli 2025

Eksterne representanter

Johan-Petter Winsnes | Sparebank 1 SMN | styreleder
Bente Sjøbakk | BDO-regnskap | styremedlem
Stein Ole Eide | Stiftelsen Den Nordenfjeldske Handelshøsykole | vara styremedlem

Interne representanter

Fast vitenskapelig ansatte

Terje Berg | Førsteamanuensis
Kari Nyland | Professor
Jan Tore Solstad | Førsteamanuensis

Vara

Khine Kyaw | Førsteamanuensis
Are Oust | Førsteamanuensis

Midlertig vitenskapelig ansatte

Rita Almaas Valstad  | stipendiat  (1. august 2021 - 30. juli 2022)
Lise Charlotte Førde, vara | stipendiat  (1. august 2021 - 30. juli 2022)

Teknisk/administrativt ansatte

May Astrid Brandås | Seniorkonsulent
Thomas Høyholm Hermansen, vara | Seniorkonsulent

Studentrepresentanter

Lise Aas Finsberg | ITV (01.01.21 - 31.12.21)

Henrik Rambøl | ITV (01.08.21 - 30.06.22)

Jonas Ussvær |leder i STØH (01.01.21 - 31.12.21)

2215 Visninger
Vedlegg