Wikier

HMS skjema

Samleside for felles HMS-skjema ved NTNU. Helt til høyre er retningslinjen lenket.

English version - HSE forms - summary page

HMS retningslinjer – samleside

Gå til tema og skjema på denne siden:

Apparaturkort
Avfall
Bedriftsintern attføring
Databrille
Feltarbeid
Handlingsplan
Helseundersøkelse
HMS-erklæring
HMS-runde
Organisering ved enhet
Risikovurdering
Romkort
Rusforebygging
Samordningsavtale
Strålevern
Sykemeldte
Varmt arbeid
Vernekort
Verneutstyr
 

 

Tema

Skjema

Skjemaet brukes til

Retningslinje

  Apparaturkort Apparaturkort Beskriver faremomenter, vernetiltak og bruk av apparatur/instrument.  
  Avfall Deklarering av farlig avfall, tabell Viser de mest brukte avfallsnummer, EAL-koder, fareklasser, UN-nummer og emballasjegrupper som hører til de vanligste typene kjemikalieavfall. Farlig., smittefarlig- og radioaktivt avfall
  Bedriftsintern attføring

Aktivitetsplan bedriftsintern attføring (ikke revidert)

Evaluering bedriftsintern attføring (ikke revidert)

  Bedriftsintern attføring (ikke revidert)
  Databrille Måleskjema databrille (pdf)

Du som skal ta synstest må fylle ut skjemaet og ta med til  optiker som NTNU har rammeavtale med (bruk søkeordet "optikertjenester").

Databrille
         
  Feltarbeid

Feltkort for deltaker (docx)

Feltkort for deltaker

Ansatte og studenter fyller ut feltkort og leverer til feltansvarlig. Feltkortet blir oppbevart på instituttet. Retningslinje for HMS ved feltarbeid
   

Feltkort for leder av feltarbeid (docx)

Feltkort for leder av feltarbeid

Feltansvarlig fyller ut opplysninger om feltområdet, reiserute, sikkerhetsutstyr med mer. Retningslinje for HMS ved feltarbeid
   

Sjekkliste risikoforhold (docx)

Sjekkliste risikoforhold

Leder/fagansvarlig for feltarbeid kan bruke sjekklisten ved risikovurdering.  
  Handlingsplan Handlingsplan Ledere skal beskrive HMS-tiltak i handlingsplanen.  
  Helseundersøkelse

Kartlegging av eksponering (pdf)

 

Kartlegging av eksponering (docx)
 

For deg som arbeider eller skal begynne å arbeide i risikofylt arbeidsmiljø. Skjema for kartlegging av eksponering fylles ut og tas med til avtalt time ved HMS-avdelingen.

Helseundersøkelse

(Målrettet helsesundersøkelse)

    1.gangs helsekontroll ved arbeid i forsøksdyravdeling For deg som arbeider i forsøksdyravdeling, 1. gangs helsekontroll.  
    Oppfølging helsekontroll ved arbeid i forsøksdyravdeling For deg som arbeider i forsøksdyravdeling, oppfølging helsekontroll.  
   

Vaksinasjon (pdf)

 

Vaksinasjon (docx)

Du som skal ta vaksine må fylle ut skjema for vaksinasjonsstatus og ta med skjemaet til HMS-koordinator ved din enhet. Vaksine
  HMS-erklæring HMS-erklæring Erklæring om at enheten arbeider systematisk med HMS. Skal signeres av verneombud og linjeleder.  
  HMS-runde

Protokoll

Ta med protokoll på HMS-runde og før opp tilstand og forslag til tiltak. HMS-runde
  Organisering ved enhet Organisering Ledere skal beskrive hvordan HMS er organisert ved sin enhet.  
 

 

 

 

 

  Risikovurdering Kartlegging risikofylt aktivitet (doc) Linjeleder skal sørge for at risikofylt aktivitet kartlegges. Risikovurdering
    Kartlegging risikofylt aktivitet    
    Handlingsplan (docx) Tiltak som besluttes etter en risikovurdering føres inn i en handlingsplan.  
    Handlingsplan    
 

 

Sikker jobbanalyse, generell (doc) Du som risikovurderer skal sette opp generell oversikt over arbeid som endres ofte og når det har vært risikovurdering. 

 

    Sikker jobbanalyse, generell    
   

Sikker jobbanalyse, kjemikalier og farlige stoffer (doc)

Du som risikovurderer skal sette opp oversikt over arbeid med kjemikalier/gasser som endres ofte og når det har vært risikovurdering.     
    Sikker jobbanalyse, kjemikalier og farlige stoffer    
  Romkort Romkort med veiledning Linjeleder har ansvar for at det er romkort for alle rom med risiko. Romkort  
  Rusforebygging

2. advarsel ved rusmiddelbruk (ikke revidert)

3. advarsel ved rusmiddelbruk (ikke revidert)

   
  Samordningsavtale Samordningsavtale Avtalen regulerer hvem som skal ha HMS-ansvar når flere enheter samarbeider. Samordningsavtale
  Strålevern

Godkjenning selvstendig bruker av røntgenapparat / elektronmikroskop (ikke revidert)

Sjekkliste risikogjennomgang før røntgenapparat / elektronmikroskop tas i bruk  (ikke revidert)

Sjekkliste risikogjennomgang før laser / lasersystemer tas i bruk (ikke revidert)

 

Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder

    Laser klasse 4, godkjenning (odt) Før oversikt over hvem som har kompetanse og tillatelse til å bruke lasere/lasersystem. Lasere, bruk av (ikke revidert)  
    Laser klasse 4, brukerliste (odt) Før oversikt over hvem som har kompetanse og tillatelse til å bruke lasere/lasersystem.    
    Laser, sjekkliste før bruk Sjekkliste ved risikovurdering før lasere/lasersystem tas i bruk.    
    Liste over brukere av lasere klasse 4 Før oversikt over hvem som har kompetanse og tillatelse til å bruke lasere klasse 4  
    Liste over brukere av røntgenapparat / elektronmikroskop Før oversikt over hvem som har kompetanse og tillatelse til å bruke røntgenapparat/elektronmikroskop.    
    Røntgen - godkjenning Før oversikt over hvem som har kompetanse og tillatelse til å bruke røntgenapparat.  
    Røntgen - sjekkliste for UVC-anlegg Sjekkliste for vurdering av sikkerhet ved UVC-anlegg.  
    Åpne radioaktive kilder - sjekkliste Sjekkliste for vurdering av sikkerhet når nytt forsøk skal starte opp eller forsøksoppsettet skal endres.  
  Sykemeldte Oppfølgingsplan for sykemeldte Oppfølgingsplan fra NAV. Planen skal utarbeides innen fire uker. Tidligere oppfølging av sykemeldte
  Varmt arbeid Varmt arbeid Arbeidstillatelse ved varmt arbeid. Prosedyre for varmt arbeid
  Vernekort Vernekort Vernekortet informerer om verneområde, linjeleder og verneombud. Vernekort
  Verneutstyr     Personlig verneutstyr
   

Måleskjema vernebrille med synskorreksjon (pdf)

Du som skal ta synstest må fylle ut skjemaet og ta skjemaet med til optiker som NTNU har rammeavtale med (bruk søkeordet "optikertjenester"). Bestille vernebrille