Wikier

Verneombud

Vernekort

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


Denne siden er en underside av Prosedyre for valg av verneombud, se prosedyren for utfyllende informasjon. 

English version - Safety card

Vernekort

Det er leder som skal sørge for at det er oppdaterte vernekort på sentrale steder i verneområdet. Vernekortet informerer om verneområde, linjeleder og verneombud.

Utfylling av vernekort

Fyll ut og last ned vernekort. Skriv det som beskriver verneområdet best: Institutt, fakultet, avdeling eller gruppe og eventuelt geografisk plassering på NTNU. 

Skriv på datamaskin eller med blokkskrift. Vernekort skal fylles ut på norsk. Linjeleder avgjør om vernekort også skal skrives på andre språk. Skriv ut vernekort på standard grønt papir (Colorit limegrønt, tykt papir). 

4364 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS
Tagger
vernekort