Wikier

Databrille

Her kan du som ansatt finne ut om du har rett til synsundersøkelse og vurdering av behov for databrille med synskorreksjon.

English version - Computer glasses

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Hva er en databrille?

Det finnes 2 hovedtyper databriller:

  • Databrille med enstyrke-glassløsning
  • Databrille med kontorprogressiv glassløsning.

Databrille har glass som er tilpasset arbeid ved dataskjerm. Optikeren vurderer hva som er beste glassløsning i forhold til din arbeidssituasjon.

Hvem har rett til databrille?

Utfører du en betydelig del av ditt arbeid foran en dataskjerm, har du rett til en synsundersøkelse og vurdering av behov for databrille. Dette skal avklares med din nærmeste leder.

Databrille som du får dekket utgifter til, er arbeidsgivers eiendom og skal derfor benyttes i arbeid tilknyttet NTNU.

Arbeidsgiver dekker følgende forhold:

Hvis optiker hos Brilleland vurderer at du har behov for databrille, skal enheten dekke utgiftene til glass, tilpasning og en enkel innfatning. (gjelder i prisklassen 149,- til 499,-). Er det nødvendig med time til øyelege, vil du bli henvist av optiker. Egenandel til øyelege dekkes av din enhet.

Dersom du ønsker en dyrere innfatning dekker NTNU kr 200,- inkl. mva. Resten av beløpet må betales selv. Enheten dekker utgifter knyttet til synsundersøkelse, glass og tilpasning. Optikeren sender faktura til enheten.

Merk: Brilleland er eneste tjenesteleverandør med rammeavtale for databriller ved NTNU. Synsundersøkelse skal bestilles hos Brilleland dersom NTNU skal dekke utgiften.

Bestille databrille

  1. Avklar at du kan bestille synsundersøkelse med leder som har myndighet til å godkjenne kostnader (budsjettdisponeringsmyndighet/BDM).
  2. Bestill time for synsundersøkelse hos Brilleland. Oppgi at det kommer en elektronisk bestilling fra NTNU.
  3. Før timen hos Brilleland gjennomføres, send inn behovsskjemaet på ntnu.no som mottas av din lokale innkjøper. Spesifiser valgt butikk i feltet «Leverandør». Lokal innkjøper sender da en elektronisk bestilling til valgt butikk.
  4. Fyll ut måleskjema for databrille (doc) og ta med dette til synsundersøkelsen.
  5. Oppgi navnet ditt og at du kommer fra NTNU ved oppmøte til synsundersøkelsen.

Reklamasjon

Hvis databrillen ikke fungerer må du reklamere til optikeren så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter at du fikk utlevert brillen. Kostnader ved reklamasjon dekkes av optikeren.

Gjenbruk av briller

Alle som har fått databriller oppfordres til å levere inn sine gamle, men brukbare, briller til Brilleland. Brillene leveres til organisasjonen "Vision for all" for humanitær bistand.

Hjelp og NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

For spørsmål om arbeidsmiljø og helse, se forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, eller kontakt bedriftsfysioterapeut, Tina Hagen ved HR- og HMS-avdelingen.

For spørsmål om rutine ved kjøp av databriller, kontakt Økonomiavdelingen: