Wikier

Fysisk arbeidsmiljø - HMS

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | Tilbake til HMS temaside


UNDER ARBEID

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold. Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Følgende retningslinjer med tilhørende prosedyrer er gjeldende for det fysiske arbeidsmiljøet ved NTNU.

Retningslinjer og prosedyrer

HMS-retningslinje gjelder for hele NTNU og gir føringer til hva som skal gjøres i gitte situasjoner.

HMS-prosedyre beskriver hvordan man skal utføre en oppgave/aktivitet.


Faglig bistand

HMS-seksjonen og Bedriftshelsestjenesten (BHT) kan bistå enhetens HMS-arbeid innen fysisk arbeidsmiljø.

I HMS-seksjonen finnen man arbeidsgivers interne fagspesialister. Her er ansatte ved HMS-seksjonen med spesialkompetanse innen fysisk arbeidsmiljlø.

I BHT har personalet en fri og uavhengig stilling. Personalet i BHT har taushetsplikt. Her er ansatte ved BHT med spesialkompetanse innen fysisk arbeidsmiljlø.

Informasjon, verktøy, tips og råd innen organisatorisk arbeidsmiljø

2500 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS