Wikier

Prosedyre for utpeking av lokal strålevernkoordinator

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Prosedyren beskriver ansvar og de ulike rollene i utpeking av lokal strålevernkoordinator. Prosedyren med relatert innhold gjelder for ledere og ansatte ved enheter som benytter strålekilder på NTNU. 

English version - (to be updated)

Formål

Formålet med denne prosedyren er å sikre at det utpekt lokal strålevernkoordinator med vara for alt arbeid med strålekilder ved NTNU, og at det utarbeides en definisjon og funksjonsbeskrivelse for lokal strålevernkoordinator. Dette for å sikre at bruk av strålekilder skjer på en forsvarlig måte med tanke på strålevern og sikre at bruken er i henhold til gjeldende regelverk.

Omfang og forankring

Prosedyren gjelder alle enheter, ansatte og studenter ved enheter som bruker strålekilder tilhørende NTNU.

Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder med styrende for denne prosedyren.

Ansvar

Linjeleder er ansvarlig for at denne prosedyren blir fulgt. 

Linjeleder har overordnet ansvar for forsvarlig strålevern ved enheten. Linjeleder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Fremgangsmåte

Utpeking av lokal strålevernkoordinator

Utpeking av lokal strålevernkoordinator og eventuelt vara lokal strålevernkoordinator skal utføres av linjeleder. Alle ved enheten skal gjøres kjent med hvem som er lokal strålevernkoordinator og vara. Linjeleder skal informere sentral strålevernkoordinator ved HMS-seksjonen om hvem som er lokal strålevernkoordinator og vara ved enheten.

Definisjon av lokal strålevernkoordinator

En lokal strålevernkoordinator representerer linjeledelsen i HMS-arbeidet og kan derfor ikke samtidig være verneombud eller tillitsvalgt.

Funksjonsbeskrivelse for lokal strålevernkoordinator

Når det utpekes en lokal strålevernkoordinator har linjeleder ansvar for at det utarbeides en funksjonsbeskrivelse for personen. Se Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder for oversikt over oppgaver som lokal strålevernkoordinator skal ivareta. Disse må minimum inngå i funksjonsbeskrivelsen men oppgaver utover dette kan avtales mellom linjeleder og lokal strålevernkoordinator.

Linjeleder har ansvar for at funksjonsbeskrivelsen arkiveres.

Rapportering

Ved endringer som gjelder hvem som er lokal strålevernkoordinator, skal linjeleder rapportere endringer til sentral strålevernkoordinator ved HMS-seksjonen.

 

Kontakt

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om prosedyren

Type dokumentProsedyre
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef, 10.09.2021
Sist revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført september 2022