Wikier

Forflytning av arbeidssted

(Videresendt fra Forflytting av arbeidssted)

På denne siden finner du fakultetenes skjema og rutiner som du skal følge når du skal være borte fra arbeidsplassen eller reise til utlandet.

Ser du etter noe annet? Samleside om ansettelsesforhold | Temaside om forskningstermin | Temaside om reise

Skal du være borte fra arbeidsplassen over flere dager eller reise til utlandet? De fleste av NTNUs enheter ber om at du sender inn en søknad om forflytning av arbeidssted som beskriver hvor du skal og hvor lenge du blir borte. Årsaken er at NTNU må vite hvor ansatte befinner seg i en krisesituasjon.

Skjemaer

Fakultet for arkitektur og design

Det humanistiske fakultet

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultet for økonomi

Vitenskapsmuseet

Skal du reise utenlands?

Det er mange prosesser som tar tid, f.eks. visum og folketrygd. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i veilederen for forberedelser før forskningsopphold (pdf).

NTNUs retningslinje for reise, hvordan du bestiller og reiseråd med mer, finner du på temasiden for reise.

Om du skal på forskningstermin finner du informasjon på temasiden for forskningstermin.

Child Pages (1)

  • Registrere utenlandsreiser - MH

    English version - Register stay abroad - MH Skal du reise til utlandet i forbindelse med arbeid eller studier må du registrere reisen og oppholdet før avreise. Ifølge retningslinjer fra...