Wikier

Søk flytting av arbeidssted - NV

Denne siden inneholder informasjon om skjema for flytting av arbeidssted for ansatte ved NV-fakultetet. English information about change of workplace for NV-employees.  

Ser du etter noe annet? Temaside om Forskertermin | Sider merket med nv

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap som skal utføre arbeid på et annet sted i mer enn tre dager, må søke om dette til sitt institutt.

Skjema

Hvorfor melde flytting

Dersom det skulle oppstå uhell, skade, sykdom, uførhet eller lignende, må arbeidsgiver kunne dokumentere overfor Statens Pensjonskasse at du har oppholdt deg utenfor ditt ordinære arbeidssted i embeds medfør. Dette er viktig for at eventuell erstatning, dekning av utgifter, uførepensjon etc. i det hele tatt kan vurderes. Skjemaet dokumenterer dette og viser at instituttleder har godkjent endret arbeidssted og varighet. I tillegg dokumenterer det hvor du utfører arbeidet ditt og hva oppdraget består i.

Mer Informasjon