Wikier

Forflytning av...

Registrere utenlandsreiser - MH

English version - Register stay abroad - MH

Skal du reise til utlandet i forbindelse med arbeid eller studier må du registrere reisen og oppholdet før avreise. Ifølge retningslinjer fra Utenriksdepartementet har NTNU ut fra sikkerhetshensyn plikt til å ha oversikt over hvor NTNU-tilsatte oppholder seg under utenlandsreise.

Dette skjemaet gjelder bare for ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH):

 Registrer reise