Wikier

Hjemmekontor

På denne siden får du vite hvilke regler som gjelder for hjemmekontor. Retningslinjene gjelder i en normalsituasjon, ikke i ekstraordinære situasjoner, som for eksempel under beredskap og pandemi.

Temasider: Arbeidsforhold

English version: Work from home

Hovedregelen for alle ansatte ved NTNU er at man har fast arbeidsplass på campus. Det kan likevel være hensiktsmessig både for deg som arbeidstaker og for arbeidsgiver at du kan jobbe noen dager hjemmefra i løpet av en arbeidsuke over en lengre periode.

Du kan ikke kreve fast hjemmekontor, og arbeidsgiver kan heller ikke pålegge deg det, men dere kan bli enige om en slik avtale som da må gjøres skriftlig.

Det er viktig å tenke på at dersom du blir enig med leder om at du kan jobbe hjemmefra i en lengre periode, har du fortsatt en plikt til å bidra til arbeidsmiljøet i enheten der du jobber.

Dette er noen av reglene for bruk av hjemmekontor:

 • Arbeidstiden er den samme som når du jobber fra kontoret.
 • Avtale om hjemmekontor kan inngås for maksimalt seks måneder av gangen, og du og din leder kan avtale at inntil 40 prosent av arbeidstiden din legges til hjemmekontoret.
 • NTNU dekker grunnleggende utstyr som tastatur, mus og skjerm.
 • Du må passe på at det ikke oppstår fysiske belastninger som følge av hjemmekontor.
 • Du må være forberedt på at leder kan kalle deg inn til oppmøte på kontoret også på dager der det er avtalt hjemmekontor – for eksempel ved møter.

Les retningslinjene for bruk av hjemmekontor her

Selv om du ikke har en slik avtale om fast hjemmekontor, kan det være behov for å jobbe hjemmefra i en kortere periode – f.eks. hvis du skal utføre konsentrasjonsarbeid. Dette skal du avtale med din leder fra gang til gang.

Oppdatert 20.04.21

Child Pages (5)

 • Hjemmekontor - ergonomi

  Å jobbe på hjemmekontor byr på en del utfordringer og helserisiko knyttet til både den fysiske og den psykiske helsa. Det er også stor forskjell på å ha hjemmekontor ved behov, og å jobbe hjemmefra...

 • Hjemmekontor - oppkobling og tilganger

  På denne siden finner du tips til hvordan du kobler deg opp nødvendige tjenester hjemmefra og hvilke programmer som kan være nyttige på hjemmekontoret, for å kunne kommunisere og samhandle...

 • Hjemmekontor - sikkerhet

  Hva må du gjøre for at personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas på hjemmekontoret? Her er enkle grep du bør følge for sikker informasjonsbehandling. De fleste NTNUere jobber nå hjemmefra...

 • Hjemmekontor - undervisning hjemmefra

  Undervisning fra hjemmekontoret kan gjøres på flere måter. På denne siden finner du noen aktuelle metoder. Innholdsfortegnelse [-] Skjermopptak Verktøy til skjermopptak Undervisning i sanntid...

 • Hjemmekontor - utstyr

  Denne siden viser anbefalinger av utstyr egnet for bruk til opptak og sanntidsundervisning fra hjemmekontoret. Temaside: Nettbasert undervisning Se også: Undervisning fra hjemmekontor English...