Wikier

Søk forflytting av arbeidssted - NTNU Vitenskapsmuseet

Ansatte ved NTNU Vitenskapsmuseet som skal utføre arbeid på et annet sted i mer enn tre dager eller foreta utenlandsreiser, må søke om dette.

Skjema

Søknad om forflytting av arbeidssted

Hvorfor melde flytting

Dersom det skulle oppstå uhell, skade, sykdom, uførhet eller lignende, må arbeidsgiver kunne dokumentere overfor Statens pensjonskasse at du har oppholdt deg utenfor ditt ordinære arbeidssted i embetas medfør.

Dette er viktig for at eventuell erstatning, dekning av utgifter, uførepensjon etc. i det hele tatt kan vurderes.

Skjemaet dokumenterer dette og viser at instituttsleder har godkjent endret arbeidssted og varighet. I tillegg dokumenterer det hvor du utfører arbeidet ditt og hva oppdraget består i.