Wikier

Blackboard - Verktøy og funksjonalitet

Dette dokumentet inneholder en oversikt over funksjonalitet i Blackboard. Bruk innholdsfortegnelsen for å raskere navigere til den funksjonen du er interessert i.

English version - Blackboard - Tools and Functionality

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Verktøy

Blackboard Collaborate Ultra

Collaborate er et innebygd verktøy for video- og talesamarbeid som passer godt for å holde forelesninger over nett eller gruppeveiledninger. Den har en rekk opp hånda-funksjon som setter studentene i en prioritert kø, en digital tavle for idemyldring, skjermdeling, chat og avsstemninger.

Som faglærer har du også mulighet til å dele klassen i mindre grupper som jobber i hvert sitt virtuelle Collaborate-rom, og du kan komme innom for å delta i gruppene. Etter endt gruppearbeid kan du sette alle tilbake i et felles klasserom. Hvis det er mange studenter som ikke har mulighet til å delta på et gitt tidspunkt, kan du ta opptak av økten.

Collaborate er også tilgjengelig fra Blackboard-appen både på iPhone, Android og Windows PC. Du kan enkelt dele et samtalerom som en lenke med studentene og fra telefonen kan de hoppe rett inn i rommet.

Blogger

En blogg er et kommunikasjonsverktøy i emnet der studentene kan dele tankene sine underveis i semesteret, enten individuelt eller i grupper. Skriveverktøyet er det samme som andre steder i BlackBoard med muligheter for å legge in bilder, videoer m.m.

Dagbøker

Dagbøker er et verktøy studenter kan bruke til egne refleksjoner. Bare studenter og instruktører kan legge til kommentarer i dagbokoppføringer. Instruktører kan imidlertid gjøre dagbøker offentlige, så alle registrerte brukere kan lese alle oppføringer i dagbokemnet. Gruppedagbokoppføringer kan leses av alle gruppemedlemmer og instruktøren.

Datostyring

Man kan bruke Datostyring til å enkelt holde oversikt over alt som skjer i emnet og automatisk justere innholds- og verktøydatoer i emnet.

Diskusjonstavle

Diskusjonstavlen er en plattform der studenter kan stille spørsmål til undervisere og medstudenter, f. eks. om øvingsopplegg, pensum og forelesninger. Medstudenter kan også svare på spørsmål, som kan ha en avbelastende rolle for underviser. Emnet har en felles diskusjonstavle, men man kan også ha en diskusjonstavle for hver gruppe i emnet.

Emneporteføljer

Emneporteføljen er et verktøy for å lage innhold med mer kontroll over hvordan stoffet skal presenteres. Det er et nyttig verktøy for å vise frem større prosjekter eller viktige konsepter fra pensum.

Kalender

I kalenderen ser du alle hendelser fra alle emner der du har en rolle. Man kan filtrere ut emner om ønskelig, og veksle mellom månedsvisning, ukesvisning og dagsvisning. For å opprette en hendelse trenger man bare å klikke på en dato og skrive navn på hendelsen og eventuelt hvor ofte den skal repetere seg m.m. Man kan enkelt endre på innleveringsfrister og andre hendelser med dra-og-slippe grensesnitt.

Kontakter

Blackboard har et eget verktøy for å legge inn kontaktinformasjon til alle emneansvarlige og læringsassistenter i emnet. Om det er mange kontaktpersoner i et emne, kan kontaktene organiseres i mapper.

Kunngjøringer

Med kunngjøringer kan man effektivt kommunisere beskjeder til studentene i emnet. Studenter som har lastet ned Blackboard-appen får varsler når det kommer en ny kunngjøring, og ekstra viktige kunngjøringer kan man velge å sende på e-post i tillegg.

Ordliste

De fleste emner har en rekke fagterminologiske begreper som er ekstra viktige å forstå. I ordlisten kan man legge inn slike ord sammen med en kort beskrivelse av termen.

Plagieringskontroll med URKUND

URKUND er verktøyet for plagieringskontroll i Blackboard. Den sjekker opp mot globale data og alle innleveringer gjort av NTNU-studenter i Blackboard og gamle Itslearning.

Sende e-post

I motsetning til Itslearning, har ikke Blackboard et eget meldingssystem. Isteden kan man lage og sende e-post til deltagerne i emnet direkte inne i Blackboard.

Wikier

En wiki er et samskrivingsverktøy som lar studenter bidra til og endre én eller flere sider med emnerelatert materiale. Man kan ha wikier som er felles for hele emnet eller egne wikier for grupper. Som fagansvarlig i emnet har man oversikt over hvor mange prosent av dokumentene hver student i gruppa har skrevet.

Vurdering

Karakterer

Som en tommelfingerregel skal oppgaver med karakter som krever anonym vurdering, gjøres i Inspera. Ellers står man fritt til å bruke Blackboard til oppgaver av typen godkjent / ikke godkjent, og oppgaver med karaktervurdering så lenge det ikke er krav om anonymitet.

Oppgave

En oppgave i Blackboard er en helt vanlig innlevering slik man er vant med fra Itslearning og Fronter. Studentene kan levere individuelt eller i gruppe. Oppgaver kan rettes direkte i Blackboard uten at man trenger å laste ned innleveringene, og man kan spare mye tid ved å gjenbruke vurderingsmatriser.

Vurderingssenteret

Når man ønsker å rette en innlevering kan man enten gå inn på siden som heter ikke vurdert eller hele vurderingssenteret. Begge disse sidene finner man i emnebehandlingsmenyen under vurderingssenteret. Ikke evaluert-siden viser deg alle innleveringer som du ikke har rettet enda, mens hele vurderingssenteret tar deg til en oversikt over alle vurderinger i emnet.

Spesielt i store emner, kan det være nyttig å lære seg hvordan man organiserer vurderingssenteret.

Retteverktøyet

For å rette en oppgave er det ikke nødvendig å laste den ned til egen datamaskin. Innleveringer på PDF- og Word-format kan rettes direkte i Blackboard. Inne i retteverktøyet kan man legge inn kommentarer (enten til ett sted i oppgaven, eller til et område), tegne for frihånd, legge inn tekst, markere tekst og stryke tekst.

Det er verdt å merke seg at retteverktøyet vil gjennomgå endringer i løpet av høsten.

Prøver

Prøver i Blackboard ligner mye på prøver i itslearning, men det er støtte for enda flere spørsmålstyper.

Når en prøve er opprettet, må den distribueres i et innholdsområde før studentene kan ta prøven. Vær oppmerksom på at noen spørsmålstyper ikke får vurdering automatisk.

For å spare tid, kan du gjenbruke spørsmål i så mange prøver og spørreundersøkelser du vil. Det er også mulig å lage spørsmålene Excel og importere til Blackboard.

Noen læreverk har egne nettsider der man kan laste ned store spørsmålssett, og disse kan lastes opp i Blackboard.

Generelt

Qwickly

Qwickly er et verktøy i Blackboard som gjør at man kan sende e-post, opprette kunngjøringer, lage emneinnhold m.m, rett fra startsiden i Blackboard. Her kan man spare en del tid! For eksempel; hvis man må avlyse noen forelesninger på grunn av sykdom, kan man sende en kunngjøring til flere emner i en sleng med å bruke Qwickly.

Matematiske formler og Latex-format

Det er fullt mulig å skrive matematiske uttrykk i Blackboard, enten ved å bruke et grafisk brukergrensesnitt eller lime inn Latex-kode du har fra før. Verktøyet for matematiske formler er tilgjengelig i skriveverktøyet i Blackboard ved å trykke på Fx-knappen. Om du ikke ser denne knappen i skriveverktøyet, kan det være at du har skjult noen av knappene.

Grupper

Blackboard legger til rette for at studentene kan jobbe i grupper om ønskelig. Det er mulig å opprette grupper på tre forskjellige måter: manuell påmelding, tilfeldig påmelding eller egenpåmelding. Manuell påmelding betyr at fagansvarlig bestemmer hvem som skal være på hvilken gruppe ved å legge de inn manuelt. Tilfeldig påmelding deler studentene inn i tilfeldige grupper, men det er fortsatt fagansvarlig som bestemmer maksimum antall medlemmer per gruppe. Egenpåmelding betyr at gruppene blir opprettet, men at studentene selv må melde seg inn i en gruppe. Når man oppretter grupper kan man enten lage en enkelt gruppe, eller et gruppesett der man deler hele klassen inn i grupper.

Alle gruppene er utstyrt med en rekke gruppeverktøy.

Eksempelvisning for Studenter

Når man jobber i Blackboard er det viktig å merke seg at undervisere og studenter ikke alltid ser det samme. For å sjekke hvordan emnet ser ut for en student, går man inn i det som kalles eksempelvisning for studenter. Dette er en nyttig funksjon for å sjekke om man har husket å gjøre innhold tilgjengelig for studentene sine. Et annet poeng med eksempelvisning er at ikke alle typer innhold vises likt for forelesere og studenter, som for eksempel læremodul.

Ikke bare ser man emnet som en student, men det opprettes en faktisk studentbruker i emnet, slik at du kan ta tester, levere oppgaver og lignende. Man velger selv om man vil lagre endringene man har gjort i studentvisning eller ikke.

Menyen

Menyen i emnet er delt opp i to deler. Den nederste delen av menyen heter Emnebehandling og er kun synlig for fagansvarlige i emnet. Her finner man emneverktøyene, vurderingssenteret og mer. Den øverste delen av menyen er felles for alle i emnet, inkludert studentene.

Ny side

Man har stor frihet når det gjelder tilpasning av emnemenyen, og man kan opprette følgende typer lenker:

 1. Innholdsområde: Dette er gjerne den siden man oppretter for å legge inn emneinnhold som for eksempel undervisningsmateriell, øvinger m.m. Se eget punkt om innholdsområde.
 2. Modulside: Et eksempel på en modulside er startsiden. Her kan man legge inn moduler skreddersydd ditt behov, som f. eks. kunngjøringer, snarveier, varsler m.m.
 3. Tom side: En tom side fungerer på samme måte som et “element” uten at det ligger i et innholdsområde. Du kan lese mer om elementer under punktet om innholdsområde.
 4. Verktøyslenke: En verktøyslenke er en lenke som peker på et av emneverktøyene. Dette kan være kalender, Collaborate osv.
 5. Weblenke: Man lager en weblenke dersom man ønsker en peker mot en ekstern nettside.
 6. Intern lenke: En intern lenke peker på en side innad i emnet.I tillegg kan man organisere emnemenyen ved å lage:
 7. Underoverskrift:Denne legger til en underoverskrift i menyen for å organisere menylenkene på en oversiktelig måte. En underoverskrift er altså ikke en egen side.
 8. Deler: En deler er en skillelinje i menyen som brukes for å gruppere menylenker i seksjoner som hører sammen.

Snarveier

Startsiden i alle emner er utstyrt med en snarvei-modul, slik at man får rask tilgang til verktøy som brukes ofte. Om den ikke ligger på startsiden allerede, kan man legge den til selv ved å trykke på legg til emnemodul og velge snarveier.

Innholdsområde

I innholdsområdet kan man legge inn og lage ressurser for emnet, samt lage vurderinger og legger inn snarveier til verktøyer. Inne i et innholdsområde har man tre knapper i topp-menyen: Bygg innhold, vurderingsverktøy og verktøy. Hver knapp har en nedtrekksmeny med flere alternativer.

Bygg innhold

 1. Element: Et element er et multimedialt skriveverktøy der man kan lage tekstfiler som også inneholder bilder, videoer, lydfiler og integrert tredjepartsområder (e.g. Flickr, YouTube). Man kan lage hyperkoblinger av ord som kan peker på enten eksternt innhold eller filer fra “Mitt Innhold”. Om man ønsker litt ekstra frihet i utformingen av disse dokumentene, er det mulig å gå inn i HTML-visning og skrive kode manuelt. Et element kan ha en eller flere filer som vedlegg.
 2. Fil: Bruk dette alternativet dersom du ønsker å legge en enkelt fil fra Mitt Innhold til innholdsområdet. Man kan også laste opp en fil fra min datamaskin, men merk deg at denne filen samtidig vil bli lastet opp i Mitt Innhold.
 3. Lyd, bilde og video: Disse alternativene tillater deg å legge henholdsvis lyd- bilde- og videofiler inn i innholdsområdet med integrerte avspillingsverktøy slik at mediefilene kan benyttes uten å måtte lastes ned eller åpnes eksternt.
 4. Læremodul: En læremodul er et slags innholdsområde, der man kan strukturere stoffet sitt i kapitler og (om ønskelig) tvinge studentene til å se seksjonene i en bestemt rekkefølge. Pedagogisk sett et nyttig verktøy for å presentere stoff. I eksempelet nedenfor ser man en enkel læremodul som omhandler sjakkåpninger, der hver sjakkåpning har fått en egen side i læremodulen. Det er også et godt eksempel på at det er mulig å integrere interaktive tredjeparts applikasjoner direkte inn i Blackboard.
 5. Weblenke og internlenke: Weblenker og interne lenker fungerer akkurat på samme måte som i menyen. Weblenker brukes for å peke på eksterne nettsider, mens interne lenker peker på sider inne i emnet.
 6. Innholdsmappe: Det blir ofte mange læringsressurser man vil ha inn i et innholdsområde. Da kan det være nyttig å strukturere filer, elementer og så videre i innholdsmapper. Hver innholdsmappe er et eget innholdsområde med de samme mulighetene for å bygge innhold.
 7. Modulside og tom side: Et eksempel på en modulside er startsiden i emnet. Her kan man legge inn gjøremål, kunngjøringer, snarveier m.m. En tom side er et element som ikke kan vises direkte inn i innholdsområdet, men som må klikkes på for å vise innholdet.
 8. Flickr, SlideShare og Youtube: Om du ønsker å dele en Youtube-video, et Flickr-bilde eller en SlideShare-presentasjon uten å legge de inn i et element, kan man bygge de rett inn i innholdsområde som eksternt innhold.
 9. Læringsressurs: Denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig enda, og er fortsatt under utvikling. Ved å klikke på læringsressurs, kommer man til det som kalles LOR (Learning Object Repository). Dette er en database med læringsressurser som på sikt skal bli en felles plattform for alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Man kan søke etter temaer som er relevant for emnet og finne læringsmateriale som allerede finnes. Merk at ressursene i LOR ikke skal brukes utenfor NTNU’s rammer.

Vurderingsverktøy

Herfra kan du lage prøver, spørreundersøkelser og oppgaver som beskrevet under avsnittet om evaluering. Om man ønsker å opprette en spørsmålsbank, finner man det alternativet blant emneverktøyene i emnebehandlingsmenyen. En viktig forskjell på prøver og spørreundersøkelser er at spørreundersøkelser er anonyme, så om man ønsker å vite hvem som har svart hva er det mer hensiktsmessig å lage en prøve.

Verktøy

I nedtrekksmenyen til “verktøy” kan man lage pekere til samtlige av emneverktøyene. Denne pekeren blir da lagt til innholdsområdet du befinner deg i.

Mitt innhold

Mitt innhold er et område i Blackboard der man kan lagre filer til skyen. Alle filer som blir lagt inn i et innholdsområde, blir også lagret i Mitt innhold. Om man sletter en fil fra Mitt innhold som også brukes i et innholdsområde, blir filen utilgjengelig i emnet. Det kan være lurt å først laste opp filene til Mitt innhold før man legger de inn i emnet, på den måten kan man enklere holde oversikt over hvor man har lagt filene.

Inne i Mitt innhold er filene organisert på forskjellige nivåer. Filer som skal brukes i emner, legges i emneinnhold mappen for det faget det gjelder. Om det er snakk om filer som skal være felles på tvers av emner, kan disse legges inn under institusjonsinnhold. Filer som du ikke vet om du skal bruke enda, eller som du sparer til et senere emne, kan legges i Mitt Innhold. Filene i Mitt Innhold er kun tilgjengelig for deg.

Office 365

I toppmenyen er det en knapp som heter O365. Her finner du snarveier til e-post, OneNote, SharePoint, OneDrive og andre skytjenester. I tillegg har man tilgang til TeamSite og de gruppene som er forbundet med din FEIDE-bruker.

Hurtigmenyen

Uansett hvor du befinner deg i Blackboard, ser man navnet sitt øverst i høyre hjørne. Om man trykker på det, dukker det opp en nedtrekksmeny med snarveier til flere steder i Blackboard. Øverst finner man sine nylig besøkte emner, slik at man raskt kan komme seg tilbake til et emne man nettopp jobbet med. Det er også en del andre snarveier, f. eks. finner man en lenke til Innsida under lenker. Til venstre i nedtrekksmenyen har man noen ikoner som tar deg til kunngjøringer, kalender og mer.

Tilpasset visning

Tilpasset visning er en funksjon i Blackboard som gir fagansvarlige muligheten til å gjøre tilgjengeligheten av ressurser betinget. F. eks. kan man legge inn en begrensning slik at en gruppeoppgave i emnet ikke blir synlig for studenten før man er meldt inn i et emne. Man kan også tilpasse oppgavene slik at hver gruppe får tilgang til hver sin oppgave. Det ligger mange muligheter i tilpasset visning for å gjøre emnet mer interaktivt.

Avanserte funksjoner

Prestasjoner

Prestasjoner er et emneverktøy for å gjøre brukeropplevelsen i Blackboard mer interaktiv ved å gi digitale medaljer til studenter underveis i semesteret basert på gjennomføring av læringsaktiviteter. Prestasjoner blir ikke lagt inn blant emneverktøyene automatisk. For å aktivere det, må man først gå til Emnebehandlingsmenyen og klikke på verktøytilgjengelighet under Tilpasning. Herfra kan man gjøre Prestasjoner tilgjengelig, og etterpå vil det ligge sammen med de andre emneverktøyene i Emnebehandlingsmenyen.

Integrering av tredjepartsapplikasjoner

Ettersom man har mulighet til å gå inn i HTML-visning når man lager elementer i innholdsområdene sine, er det fullt mulig å legge inn Embed-koder som viser innhold fra tredjepartsutviklere. Eksempler på dette er Padlet, Quizlet, MazeMap osv.

*Plagieringskontroll - bruke Urkund web- inbox: *

Urkund sammenligner en innlevert besvarelse med tidligere innleverte besvarelse ved NTNU og tekster tilgjengelig via klider på internett. Systemet gjør en analyse og lager en rapport som angir likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder, dvs. Om det kan være tilfelle av plagiat. Rapport gir direkte henvisning til kilder og tekst i kilder som har likeheter.

Se også

 1. Grupper og verktøy for gruppearbeid
 2. Oversikt over vurderingssenteret
 3. Videokonferanse med Collaborate Ultra

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med Blackboard. Ta kontakt via NTNU Hjelp.

8937 Visninger