Wikier

Sider med tagg els .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Blackboard - Verktøy og funksjonalitet Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 6 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - Standard oppsett av emnemenyen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 6 Måneder siden Skriv ut
Blackboard Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trygve Standal Farstad 6 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 1.3 (Mindre endring) Sander Olai Antun 7 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - Emner og organisasjoner Godkjent 1.3 (Mindre endring) Julie Aune Ingvaldsen 10 Måneder siden Skriv ut
Blackboard - introduction to the user interface Godkjent 1.1 (Mindre endring) Robin Verkerk 2 År siden Skriv ut
Blackboard - introduksjon til brukergrensesnittet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Robin Verkerk 2 År siden Skriv ut
Blackboard - Tools and functionality Godkjent 1.1 Dixie Matre 2 År siden Skriv ut
Blackboard - Courses and organizations Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Blackboard - Edit groups Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut
Blackboard - Groups and tools for group work Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Blackboard - Creating and editing announcements Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut
Blackboard - Conversion of file formats for multiple choice questions Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut
Blackboard - default layout of the course menu Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut
Blackboard - student preview and edit mode Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut
Karaktergivende vurderinger i eksamens- vs e-læringssystem Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Blackboard - help for staff Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut