Wikier

Blackboard

Blackboard - Standard oppsett av emnemenyen

Denne siden viser og forklarer standard oppsett av emnemenyen i Blackboard Learn.

English version - Default layout of the Course Menu

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

En standardmeny for alle emner

Når et emne opprettes i Blackboard får den automatisk tildelt en standard meny på venstre side: Emnemenyen. Designmessig kan denne menyen oppfattes som en samlet enhet, men funksjonalitet er delt i to.

Den øverste delen (A) er i utgangspunktet den delen av menyen studentene ser. Denne kan justeres og tilpasses avdelingenes ønsker. Det er et nyttig tips at avdelingene bør samkjøre sine oppsett slik at studentene i størst mulig grad møter et likest mulig utseende av (A) i de ulike fagene.

Den nederste delen av Emnemenyen (B) er ikke synlig for studentene. Her finner man en rekke ulike verktøy for de som underviser i emnet. Du finner mer om denne i Brukerveiledning for Emnebehandlingsmeny. Under viser et bilde av en standard Emnemeny:

Viser emnemenyen med øverste del markert med A, og Emnebehandling markert med B

Merk at studentene kun ser emneområder (menylinjer) det finnes innhold i. Er det helt tomt i f.eks. området Informasjon om emnet, vil ikke studentene se Informasjon om emnet i menyen.

Det er to måter å skjule menyområdene for studentene på og det er å enten la de være tomme for innhold, eller velge manuelt å skjule de. Mer om dette i brukerveiledning Tilpasning av Emnemenyen.

Funksjonsknapper

Helt på toppen av Emnemenyen ser vi fire små ikon. Holder man musepekeren over disse, vil en tekstboks forklare de ulike funksjonalitetene:

De fire knappene over emnemenyen

  • (1): Legg til menyelement.
  • (2): Vis emnemeny i et vindu. Det er smak og behag om man liker å jobbe med den strukturen av snarveier som åpner seg i nytt vindu.
  • (3): Oppdater.
  • (4): Omorganisering av menyelement.Du finner mer informasjon om de ulike mulighetene i brukerveiledningen: Tilpasning av Emnemenyen

Emnemeny

Som nevnt er øverste del av Emnemenyen den som viser for studentene. Med mindre underviser gjør justeringer viser følgende:

  1. Emnekode + navn på Emnerom. (Eks AA00000 Demonstrasjonsemnne (20XX Høst)). Ved å klikke på Emnenavnet to ganger kan man se at man kan skifte visning av menyen på annethvert klikk. Det en skifter mellom er å vise hele menyen, eller bare vise meny for Emnebehandling (nederste del). Dette har ikke noen annen funksjon enn at noen kan foretrekke å skjule en del av menyinnholdet når man arbeider med funksjonene i den nederste delen.
  2. Emnets startside er en modulside. Informasjonen er presentert i moduler som f.eks. Kunngjøringer, Gjøremål, og Siste endringer. Dette er den forhåndsvalgte startsiden for et fag. Emnets startside er tilpasset brukeren. Det betyr at den ser noe annerledes ut for en student enn en underviser.
  3. Emneinnhold. Dette er kun en overskrift
  4. Informasjon om emnet, Arbeidskrav, Kilder og pensum, Undervisningsmateriell, Tidligere eksamensoppgaver. Alle disse er innholdsområder som undervisere kan fylle med ønsket innhold. Man kan legge til flere slike innholdsområder om man ønsker det, eller fjerne eksisterende. Mer om det i brukerveiledningen Tilpasning av emnemenyen.

    Viser emnemenyen nummerert: 1: Emnets navn, 2:Emnets startside, 3:Emneinnhold, 4:Informasjon om emnet, Arbeidskrav, Kilder og pensum. Undervisningsmateriell og tidl. eksamensoppgaver

Emnebehandlingsmeny

Den nederste delen av Emnemenyen benevnes Emnebehandlingsmenyen (A) og består av ulike verktøy for undervisere og emneansvarlige. Denne delen er ikke synlig for studentene. Mer om denne kan du lese i Brukerveiledning for Emnebehandlingsmeny.

Enmebehandlingsmenyen

Se også

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.