Wikier

Plagieringskontro...

Plagieringskontroll - Bruke Ouriginal web-inbox

Denne siden viser hvordan du bruker Ouriginals frittstående nettløsning, "Ouriginal web-inbox", for plagieringskontroll av tekster. Veiledningen gjelder kun for vitenskapelig og administrativt ansatte.

English: Using the Ouriginal web-inbox.

Hva gjør Ouriginal?

Ouriginal sammenligner en innlevert besvarelse med tidligere innleverte besvarelser ved NTNU og tekster tilgjengelig via kilder på internett. Systemet gjør en analyse og lager en rapport som angir likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder, dvs. om det kan være tilfelle av plagiat. Rapporten gir direkte henvisning til kilder og tekst i kilder som har likheter.

Merk: NTNUs database av tekster er eksklusiv for NTNU. Tekster sammenlignes pr. i dag ikke med tekster i databaser for andre læresteder.

Brukerveiledning for hvordan forstå analyserapporten finner du på Innsida: Forstå analyserapporten fra Ouriginal.

Levere besvarelser til Ouriginal for plagieringskontroll

Besvarelser kan leveres på 3 ulike måter:

 1. Laste opp besvarelsen via Ouriginals web-grensesnitt til faglærers konto.
 2. Besvarelsen sendes via e-post direkte til faglærers konto i Ouriginal.
 3. Levere besvarelsen i Blackboard (når dette blir klart) eller Inspera.

Denne veiledningen beskriver metode 1 og 2.

 Ouriginal logg inn

Web-grensesnittet

Dette finner du i web-grensesnittet:Web-grensesnittet

 1. "Ouriginal-logo" - Dersom du "går deg bort" kommer du tilbake til topp-nivået ved å klikke på denne.
 2. "Analyseadresse:" - Navn på din konto i Ouriginal. Besvarelser kan sendes via e-post direkte til din bruker i Ouriginal. For å sikre orden på besvarelsene i Ouriginal anbefaler vi at du laster opp disse selv, evt. av assistenter du har i emnet.
 3. Innhold og struktur i din konto - Tallet i () angir antall dokumenter som ligger på topp-nivå i mappe-strukturen.
 4. Menyer for å flytte dokumenter og mapper. Blir aktive når du haker av for ett eller flere dokument.
 5. Lage og bruke mapper - Du kan opprette mapper for å holder orden på besvarelser. F.eks. en mappe for hvert emne.
 6. Innstillinger - Under "Innstillinger" endrer du dine preferanser.
 7. "Oppfriskning" - Web-siden lastes på nytt. F.eks. for å se siste ankomne dokumenter.
 8. Område for å søke etter dokumenter og på personer som har levert dokumenter.
 9. Knapper for å bla frem og tilbake i listen.
 10. Hjelp-funksjon.
 11. Laste opp dokumenter - Opplasting av dokumenter direkte til din konto.
 12. Din brukerprofil og preferanser.
 13. Liste over dokumenter som ligger under din konto. Du kan sortere på hver kolonne. De viktigste kolonnene er:Liste over dine dokumenter
  1. (1) Boks for å hake av alle eller enkelte dokumenter slik at du kan flytte det/dem.
  2. (2) Tall i "%" (treffprosent) som viser dokumentets likhet med andre dokumenter.
  3. (3) Referanse ID til dokumentet i databasen.
  4. (4) Navn på innsendt fil.
  5. (5) e-post-adresse til den som har sendt inn dokumentet.
  6. (6) Når dokumentet ble mottatt i databasen.

Innhold og struktur i din konto

Ved å klikke på tekstrengen med din analysekonto i verktøylinjen, får du se innholdet i din konto med mapper og filer. Her har vi allerede opprettet noen mapper.

Innhold i analysekonto

Tallene i ( ) bak hver mappe er antall dokument i mappen. Nederst vises antall dokumenter som er sendt inn fra din e-post-adresse. Tekst og tall innenfor [ ] er f.eks. emnekode som du kan angi for en mappe når du oppretter denne. Ved å starte emnefeltet i e-posten som inneholder besvarelsen med "[emnekode]" sorteres automatisk innkomne besvarelser til rett mappe. NB! Mappen må være opprettet først!.

Tilbake til kapittel "Web-grensesnittet".

Lage og bruke mapper

 1. For å holde orden på innleveringer anbefales å opprette mapper f.eks. for hvert emne.
  1. (1) Følg stegene i figuren ved å starte med å klikke på "Ny mappe".Lage ny mappe
  2. (2) Legg inn et navn på mappen. Det kan være hva som helst.
  3. (3) Fyll inn "Course code". F.eks. "NE4321".
  4. (4) Valgene 4, 5, 6, 7 og 8 angir du som det passer.
  5. (5) Til slutt klikker du på "Oppdater" og mappen blir laget.
 2. Vedlegg i e-post som starter med "[NE4321] i emnefeltet vil i automatisk havne i mappen med koden "NE4321".Emne i e-post
 3. Når dokumentet er mottatt og behandlet, finner du det igjen i mappa "NE4321". Antall dokumenter blir oppdatert. Dokument i ny mappe
 4. Når du går inn i mappa, finner du dokumentet og prosentvis score fra plagieringskontrollen.Innhold i NE4321

Tilbake til kapittel "Web-grensesnittet".

Innstillinger

I "Innstilinger" kan du bl.a. angi hvordan Ouriginal kommuniserer med deg og om noen kilder skal ekskluderes fra analysen.

 1. Klikk på "Innstillinger" øverst i grensesnittet.
 2. Gjør dine valg.
 3. Om du haker av for "Send med dokumentet som vedlagt fil ..." får du tilsendt pr. e-post det dokumentet du selv eller andre har levert til din analyseadresse hos Ouriginal.
 4. Til slutt klikker du på "Oppdater". Valg av språk har innvirkning på språk i nyhetsmail.Settings

Tilbake til kapittel "Web-grensesnittet".

Laste opp dokumenter

Dokumenter kan også lastes direkte opp i "Ouriginal web-inbox". Ved opplasting av flere og store filer er dette hensiktsmessig. Merk: Du kan laste opp flere dokumenter samtidig som er pakket i en zip-fil. Dersom du har flere besvarelser i Blackboard som du vil kontrollere, kan disse lastes ned fra Blackboard som en zip-fil og lastes opp i Ouriginal. Se Plagieringskontroll av besvarelser levert i Blackbord.

 1. Klikk på "Send inn dokument". Laste opp dokumenter
 2. I neste skjermbilde gjør du følgende steg:
  1. (1) Velg analyseadressen eller skriver den inn.
  2. (2) Skriv et emne i "Subject"-feltet. Om du her angir emnekode, [NE4321], som forklart over, havner fila som lastes opp i mappa "Nytt emne - [NE4321]".
  3. (3) Du kan skrive en melding i "Message"-feltet.Velge analyseadresse
 3. Når dette er gjort, laster du opp fila ved "dra og dropp" eller ved å klikke i feltet under "Dokument" og velge fila.Velg fil for opplasting
 4. Til slutt klikker du på "Sende" og fila lastes opp til Ouriginal.Send fila

Tilbake til kapittel "Web-grensesnittet".

Bekreftelser på e-post fra Ouriginal

Når et dokument er sendt til kontroll sender Ouriginal tilbake følgende bekreftelser på e-post:

 1. Avsender/den som har lastet opp dokumentet får en bekreftelse på at dokumentet er registrert hos Ouriginal. Dokumentet gis en referanse ID oppgis i e-posten. e-post kommer fra "noreply@Ouriginal.se". Denne e-posten sende alltid og du kan ikke slå dette av.
 2. Bekreftelse på at analysen er ferdig med angivelse av treffprosent. E-post kommer fra "report@analysis.Ouriginal.com". Du kan slå av utsending av denne i "Settings".

Dele innsendt dokument og analyserapporten

 1. Ved å høyreklikke på dokumentnavnet i web-grensesnittet og velge "Kopier linkadressen" kopierer du linken til det innleverte dokumentet. Du kan dele dokumentet enkelt med andre ved å lime den inn i en e-post.Kopier link til fila
 2. Analyserapporten kan du dele på samme måte ved å høyreklikke på treff-prosenten, velge "Kopier linkadressen" og lime den inn i en e-post.
 3. Dokumentet og analyserapporten kan også deles fra web-grensesnittet som viser rapporten. Se under.
 4. Selv om linkadressene er unike og sikre, kan alle som har lenkene laste ned dokumentet eller åpne analyserapporten. Det er derfor alltid en viss risiko når du deler linker på e-post.

Analyserapporten

Brukerveiledning for rapporten finner du på Innsida: Forstå analyserapporten fra Ouriginal.

Verdt å vite

 1. Dokumenter til Ouriginal må leveres som filer. Det er ikke mulig å sende eller laste opp en link til et dokument i en sky-tjeneste eller lime teksten inn i e-posten.
 2. Hvis det sendes en e-post uten vedlegg til en analyseadresse, blir denne e-posten ikke behandlet av Ouriginal. Avsender får ingen feilmelding fra Ouriginal og e-post og dokument kommer ikke frem til mottaker.
 3. Du kan ikke "dele" dokumenter med en analyseadresse via Google Docs eller andre skybaserte tjenester. Ouriginal må ha en fil å jobbe med. Link til en ressurs som inneholder filen er ikke nok.
 4. Dokumenter må være minst 430 karakterer og/eller 20 ord for å bli kontrollert.
 5. Ouriginal støtter følgende 12 filformater: .DOC .DOCX .SXW .PPT .PPTX .PDF .TXT .RTF .Html .Htm .WPS .ODT.
 6. PDF/A blir markert som Read/Only og kan ikke analyseres.
 7. Ouriginal støtter ikke iWorks-formatet .Pages. iWorks-brukere må lagre filer som skal sjekkes som ett av de støttede filformatene ovenfor.
 8. Hvis en student sender inn dokumenter med feil filformat, f.eks. som "essay.% & @" eller "Min_besvarelse.xxx", får vedkommende en feilmelding fra Ouriginal som forteller at dokumentet ikke kan analyseres. E-posten med dokumentet sendes ikke videre til Ouriginal eller til den som skal vurdere innholdet i dokumentet.
 9. Det er mulig å legge ved flere dokument i samme e-post, men vi anbefaler kun ett dokument pr. e-post.
 10. Bilder i e-posten som sendes inn vil generere en feilmelding, men dokumentet blir sendt til Ouriginal for analyse.
 11. Hvis flere versjoner av et dokument sendes fra samme e-post til samme analyseadresse, utføres ikke analyse mot tidligere innsendte versjoner. Dvs. versjon 1 vil ikke bli inkludert som kilde i analysen av versjon 2. Hvis et dokument sendes til en annen analyseadresse, eller flere analyseadresser samtidig, eller sendt fra en annen e-postklient, blir dokumentet analysert.
 12. Hvis f.eks. versjon 1 sendes fra NTNU student e-post og versjon 2 sendes fra en Yahoo-adresse, vil det bli duplikat hit i Ouriginal. Duplikater kan slås av i analysen ved å deaktivere en kilde. Under Hjelp-knappen (?) finnes også brukerveiledning for dette fra Ouriginal.
 13. Kvitteringer og tilbakemeldinger fra Ouriginal sendes fra domenene Ouriginal.com og Ouriginal.se. Dersom du ikke får disse, kan det være at spam-filteret har filtrert dem ut. Endre evt. oppsett i spam-filteret.
 14. Normalt er analysen klar innen ca. 30 min. I sjeldne tilfeller kan det ta inntil 24 timer.

Plagieringskontroll av besvarelser levert i Blackboard

For plagieringskontroll av besvarelser på oppgaver i Blackboard anbefaler vi at levering skjer i Blackboard (som for andre besvarelser). Dette gir studentene én måte å forholde seg til på for levering av besvarelser. Faglærer eller f.eks. vitenskapelige assistenter tar ut de besvarelsene man ønsker å gjøre plagieringskontroll av. Flere besvarelser kan tas ut samtidig som en zip-fil fra Blackboard. Zip-fila fra Blackboard kan lastes direkte opp i Ouriginal web-inbox som forklart over. På denne måten har faglærer også kontroll på hvilke besvarelser som sendes til plagieringskontroll. Dersom zip-fila inneholder flere enn 50 besvarelser, bør den deles opp.

Du vil få en e-post tilbake fra Ouriginal for hver fil i zip-fila som en bekreftelse på at besvarelsen er mottatt. (Denne funksjonen kan du som bruker pt. ikke slå av i Ouriginal). Merk: Zip-fila fra Blackboard inneholder også en tekstfil (.txt) for hver besvarelse med informasjon om oppgaven og innsender. Ouriginal vil også sende ut en e-post for disse filene. For å unngå dobbelt opp av e-post, kan du slette disse tekst-filene før du laster opp zip-fila. Om du sorterer innhold i zip-fila på filstørrelse, vil du lett se tekstfilene (de er ca. 460 bytes). Du kan slette filene ved å merke dem av.

Tilbake til kapittel "Laste opp dokumenter".

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med Ouriginal. Ta kontakt via NTNU Hjelp.

Denne siden var skrevet av og vedlikeholdt av Seksjon for læringsstøtte.