Wikier

Plagieringskontro...

Plagieringskontroll - Bruke Ouriginal web-inbox

Denne siden viser hvordan du bruker Ouriginals frittstående nettløsning, "Ouriginal web-inbox", for plagieringskontroll av tekster. Veiledningen gjelder kun for vitenskapelig og administrativt ansatte.

English: Using the Ouriginal web-inbox.

Hva gjør Ouriginal?

Ouriginal sammenligner tekster og angir graden av likhet mellom innlevert tekst og andre tekster, f.eks. dokumenter i NTNUs database for plagieringskontroll og delte baser fra andre universitet og høgskoler i Norge, samt åpne kilder på internett. Systemet gjør en analyse og lager en rapport som angir likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder, dvs. om det kan være tilfelle av plagiat. Rapporten gir direkte henvisning til kilder og tekst i kilder som har likheter.

Brukerveiledning for hvordan forstå analyserapporten finner du på Innsida: Forstå analyserapporten fra Ouriginal.

Levere besvarelser til Ouriginal for plagieringskontroll

Besvarelser kan leveres på 3 ulike måter:

 1. Laste opp besvarelsen via Ouriginals web-grensesnitt til faglærers konto.
 2. Besvarelsen sendes via e-post direkte til faglærers konto i Ouriginal.
 3. Levere besvarelsen i Blackboard eller Inspera.

Denne veiledningen beskriver metode 1 og 2.

 Ouriginal logg inn

Web-grensesnittet

Last opp filer, og/eller lag mapper


Få oversikt over treffprosent/tekstlikhet, referansenummer(D-nummer), filstørrelse.
For videre behandling og tilgang til analyserapport - Velg Open Report

Analyserapporten

Brukerveiledning for rapporten finner du på Innsida: Forstå analyserapporten fra Ouriginal.

Verdt å vite

 1. Dokumenter til Ouriginal må leveres som filer. Det er ikke mulig å sende eller laste opp en link til et dokument i en sky-tjeneste eller lime teksten inn i e-posten.
 2. Hvis det sendes en e-post uten vedlegg til en analyseadresse, blir denne e-posten ikke behandlet av Ouriginal. Avsender får ingen feilmelding fra Ouriginal og e-post og dokument kommer ikke frem til mottaker.
 3. Du kan ikke "dele" dokumenter med en analyseadresse via Google Docs eller andre skybaserte tjenester. Ouriginal må ha en fil å jobbe med. Link til en ressurs som inneholder filen er ikke nok.
 4. Dokumenter må være minst 430 karakterer og/eller 20 ord for å bli kontrollert.
 5. Ouriginal støtter følgende 12 filformater: .DOC .DOCX .SXW .PPT .PPTX .PDF .TXT .RTF .Html .Htm .WPS .ODT.
 6. PDF/A blir markert som Read/Only og kan ikke analyseres.
 7. Ouriginal støtter ikke iWorks-formatet .Pages. iWorks-brukere må lagre filer som skal sjekkes som ett av de støttede filformatene ovenfor.
 8. Hvis en student sender inn dokumenter med feil filformat, f.eks. som "essay.% & @" eller "Min_besvarelse.xxx", får vedkommende en feilmelding fra Ouriginal som forteller at dokumentet ikke kan analyseres. E-posten med dokumentet sendes ikke videre til Ouriginal eller til den som skal vurdere innholdet i dokumentet.
 9. Det er mulig å legge ved flere dokument i samme e-post, men vi anbefaler kun ett dokument pr. e-post.
 10. Bilder i e-posten som sendes inn vil generere en feilmelding, men dokumentet blir sendt til Ouriginal for analyse.
 11. Hvis flere versjoner av et dokument sendes fra samme e-post til samme analyseadresse, utføres ikke analyse mot tidligere innsendte versjoner. Dvs. versjon 1 vil ikke bli inkludert som kilde i analysen av versjon 2. Hvis et dokument sendes til en annen analyseadresse, eller flere analyseadresser samtidig, eller sendt fra en annen e-postklient, blir dokumentet analysert.
 12. Hvis f.eks. versjon 1 sendes fra NTNU student e-post og versjon 2 sendes fra en Yahoo-adresse, vil det bli duplikat hit i Ouriginal. Duplikater kan slås av i analysen ved å deaktivere en kilde. Under Hjelp-knappen (?) finnes også brukerveiledning for dette fra Ouriginal.
 13. Kvitteringer og tilbakemeldinger fra Ouriginal sendes fra domenene Ouriginal.com og Ouriginal.se. Dersom du ikke får disse, kan det være at spam-filteret har filtrert dem ut. Endre evt. oppsett i spam-filteret.
 14. Normalt er analysen klar innen ca. 30 min. I sjeldne tilfeller kan det ta inntil 24 timer.

Plagieringskontroll av besvarelser levert i Blackboard

For plagieringskontroll av besvarelser på oppgaver i Blackboard anbefaler vi at levering skjer i Blackboard (som for andre besvarelser). Dette gir studentene én måte å forholde seg til på for levering av besvarelser. Faglærer eller f.eks. vitenskapelige assistenter tar ut de besvarelsene man ønsker å gjøre plagieringskontroll av. Flere besvarelser kan tas ut samtidig som en zip-fil fra Blackboard. Zip-fila fra Blackboard kan lastes direkte opp i Ouriginal web-inbox som forklart over. På denne måten har faglærer også kontroll på hvilke besvarelser som sendes til plagieringskontroll. Dersom zip-fila inneholder flere enn 50 besvarelser, bør den deles opp.

Du vil få en e-post tilbake fra Ouriginal for hver fil i zip-fila som en bekreftelse på at besvarelsen er mottatt. (Denne funksjonen kan du som bruker pt. ikke slå av i Ouriginal). Merk: Zip-fila fra Blackboard inneholder også en tekstfil (.txt) for hver besvarelse med informasjon om oppgaven og innsender. Ouriginal vil også sende ut en e-post for disse filene. For å unngå dobbelt opp av e-post, kan du slette disse tekst-filene før du laster opp zip-fila. Om du sorterer innhold i zip-fila på filstørrelse, vil du lett se tekstfilene (de er ca. 460 bytes). Du kan slette filene ved å merke dem av.

Tilbake til kapittel "Laste opp dokumenter".

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med Ouriginal. Ta kontakt via NTNU Hjelp.