Wikier

Studier ved IKP

Informasjonen på denne siden gjelder for studenter ved Institutt for kjemisk prosessteknologi.

Information in English.

Generell informasjon for studenter ved NTNU.


Studieplaner


Studieveiledere ved IKP

Hege Johannessen er studieveileder for studenter på studieprogrammene Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ og MIKJ) og Anacleta Venturin Andersen er studieveileder for studieprogrammet Sustainable Chemical and Biochemical Engineering (MSCHEMBI).

For de aktuelle studieprogrammene, kan du spørre dem om:

 • Generell studieveiledning
 • Studieplan og emnevalg
 • Utveksling
 • Innpassing av eksterne emner
 • Godkjenning av praksis
 • Bytte av studieretning
 • Vitnemål
 • Rekvisisjon for å bestille siv.ing.-ring


Instituttkonsulent ved IKP

Anacleta Venturin Andersen er instituttkonsulent for studenter ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, og du kan spørre henne om følgende:

 • Lesesalsplass
 • Sensur og klage på eksamen
 • Fordypningsprosjekt
 • Masteravtale


Utenlandsopphold for studenter ved IKP

Hvis du har lyst å studere i utlandet som en del av studiet ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, er det mest vanlig å ta ett eller to semester ved et utenlandsk universitet, enten i 3. eller 4. årskurs av masterutdanningen.

Her finner du informasjon om gjennomføring av utenlandsopphold ved NTNU.

Du må ta full studiebelastning (30 ECTS / studiepoeng pr. semester), samt velge fag som i innhold og omfang tilsvarer de obligatoriske emnene du går glipp av mens du er utlandet. Hvis du lurer på hvor mange studiepoeng / units du må ha ved de ulike universitetene for å få full studiebelastning - ta kontakt med Hege Johannessen som er studieveileder på studieprogrammene MTKJ / MIKJ.


Hvor kan du reise?

Egentlig er det ikke noen begrensning for hvor du kan reise - men det kan være greit å starte med å vurdere de lærestedene IKP har sendt studenter til tidligere:

Danmark

Frankrike

Spania

Tyskland

Sveits

Australia/New Zealand

USA/Canada

Sør-Afrika


Fordypning for studenter ved IKP

På høsten i 5. klasse (siste årstrinn) velges ett fordypningsemne på 7,5 stp og ett fordypningsprosjekt på 15 stp, eller ett fordypningsemne på 7,5 stp, ett mindre fordypningsprosjekt på 7,5 stp og et ordinært emne på 7,5 stp. Størrelsen på prosjektet bestemmes i samråd med veileder for prosjektet.


Fordypningsemne

Fordypningsemner tilbys innen temaene:


Fordypningsprosjekt

Fordypningsprosjektet (TKP4580 (15 stp) / TKP4581 (7,5 stp)) gjennomføres vanligvis enkeltvis og det inngår en presentasjon av prosjektet. Hver presentasjon er på 15 min + 5 min spørsmål. Veilederen organiserer opplegg og dato for presentasjonene.

Samleliste over fordypningsprosjektene høsten 2023 finnes her.


Viktige datoer

 • April - mai: Prosjektforslag blir gjort tilgjengelig for studenter.
 • 1. juni: Retningsvalg må gjøres på Studentweb. Oppmelding til BÅDE fordypningsemne og fordypningsprosjekt.
 • Uke 34: Studiestart. Info om modulenes oppstart vil bli kunngjort på Blackboard.
 • Slutten av november / begynnelsen av desember: Eksamen i modulene.
 • 20. desember: Innleveringsfrist fordypningsprosjekt via INSPERA.


Masteroppgave ved IKP

Masterprosjektet utføres det siste vårsemesteret av studiene, og du har 20 uker på å levere oppgaven. Oppgaven er vanligvis relatert til aktuelle forskningsprosjekter ved instituttet eller til industriprosjekter i samarbeid med industrielle partnere.

Nedenfor finner dere relevant informasjon om å skrive masteroppgave ved Institutt for kjemisk prosessteknologi:


Kartlegging av risikofylt arbeid / Risikovurdering av masteroppgaven

Før du starter arbeidet med masteroppgaven må du gjennomføre en kartlegging av risikofylte aktiviteter (dette gjelder også om arbeidet er av teoretisk art), samt en risikovurdering av alle aktiviteter identifisert i kartleggingen (ikke nødvendig for teoretisk arbeid).

Kartlegging av risikofylt aktivitet / risikovurdering gjøres i samarbeid med din veileder. Spørsmål til hvordan risikovurderingen skal gjennomføres kan rettes til instituttets HMS-koordinator, Karin Wiggen Godø.

All risikovurdering ved IKP skal registreres i NTNU's digitale risikovurderingssystem. Logg på med NTNU brukeren din og fyll ut. Det må gjøres enten du skal på lab eller ikke!

Nyttige lenker for risikovurdering:

2973 Visninger
Målgruppe: Studenter Tema: Studier