Wikier

Bestill NTNU-ring

Hvordan bestille doktorgradsring, sivilingeniør-ring eller kandidatring til deg som har master i; økonomi og administrasjon, ledelse av teknologi eller regnskap og revisjon.

English version - Order an NTNU ring

Temaside om eksamen eller doktorgrad

Offisielle ringer

Sivilingeniørringen

Fra gammelt av het den NTH-ringen, og du kan bære den hvis du har arkitekt- eller sivilingeniørutdanning fra NTNU. Gullsmed Dahlsveen og Gullsmed Møller i Trondheim produserer ringen. For å få bestille må du vise fram rekvisisjon fra NTNU. Den får du ved å henvende deg til studieveileder ved ditt fakultet.

NB! studenter ved Fakultet for ingeniørvitenskap skal ikke henvende seg til studieveileder, men bestille rekvisisjon på eksamensring via dette skjemaet (dette må gjøres etter at innleveringsfristen er ute).

Les mer om ringen og bestilling hos:

Sivilingeniørringen

Foto: Gullsmed Dahlsveen

Doktorgradsringen

Doktorgradsringen er et symbol på at du har avlagt doktorgrad ved NTNU. Ringen tildeles også æresdoktorer ved NTNU. Ringen ble designet til den første doktorgradspromosjonen ved NTH i 1935, av gullsmed Jacob Tostrup Prytz (1886–1962)

Doktorringen for NTNU leveres av AVS Design. For å bestille ring, kontakt Gullsmed Karlgård:

""

Foto: Mentz Indergaard/NTNU Komm.avd.

Masterringen

Masterringen tilbys til alle som har tatt mastergrad (inklusiv erfaringsbasert mastergrad) eller hovedfag ved NTNU, eller en av institusjonene som er fusjonert inn i NTNU. For å bestille masterringen må du dokumentere din grad ved å lenke til graden i vitnemålsportalen.

Les mer om ringen og bestill hos Gullsmed Møller

Foto: Gullsmed Møller

Se også

Kandidatring og pin for NTNU Handelshøyskolen

Ringen og pinnen kan bæres dersom du har en mastergrad innen økonomi og administrasjon (MØA), siviløkonom (også fra TØH, tilbake til 2002), master i ledelse av teknologi (MLT, også fra 2009) eller master i regnskap og revisjon (MRR). Bestilling skjer via produsenten Gullsmed Karlgårds hjemmeside, og kan hentes mot at du viser fram gyldig vitnemål/legitimasjon.

Ringen er i gull med svartemaljert bunn og er formet som den ytre del av NTNU-logoen. Likhetstegnet (=) på høyre side, danner også en E for «economics».

Bestill kandidatring hos Gullsmed Karlgård

Kandidatring. Foto.

Pin:

Pin. Foto.

Foto: Gullsmed Karlgård

Kontaktinformasjon Gullsmed Karlgård

• Tlf.: 73 52 33 13
• E-post: post@gullsmedkarlgard.no
• Adresse: Nordre gt. 12, 7011 Trondheim