Wikier

Hvorfor bruke NTNUs nettsted

Alle offisielle nettsider som har NTNU som avsender skal, med få unntak, bruke NTNUs publiseringsverktøy.

English version: Why you should use NTNU's publishing tool for web pages

Det er flere grunner til at du skal bruke NTNUs nettsted for offisiell NTNU-kommunikasjon.

 • Å følge NTNUs malverk, grafiske profil og å ha NTNU i nettadressen (URL-en) gir brukeren av nettsiden en garanti for at dette er et autoritativt og sikkert nettsted.
 • Verktøyet betales, driftes og oppdateres av NTNU.
 • Å være del av et større nettsted gir bedre treff ved søk.
 • Nettsidene er mobil- og nettbrettilpasset.
 • Du får tilgang til et brukervennlig statistikk- og kvalitetsverktøy.
 • NTNUs nettsider følger norsk lov med tanke på krav til universell utforming. Det betyr at du også slipper å lage og vedlikeholde en tilgjengelighetserklæring for nettstedet, som er pålagt ut fra norsk lov.
 • NTNU har et nettverk av nettmedarbeidere som kan verktøyet.
 • Du er godt sikret mot hacking og annen misbruk av data.
 • Du slipper å betale for drift og vedlikehold av nettstedet hvis det er krav om at innholdet skal ligge tilgjengelig i et visst antall år etter prosjektslutt.
 • Personvern blir ivaretatt i og med at vi ikke tillater google tag manager og tilsvarende script som kan gi tredjepart informasjon som bryter med personvern.
 • Nasjonalbiblioteket arkiverer fra NTNUs nettsteder og man slipper derfor å tenke på pliktavlevering (gjelder alle .no-nettsted, samt at NTNU har meldt inn alle sider under vårt engelskspråklige domene på .edu).

Hvilken mal skal du bruke?

NTNU har to ulike maler: Hovedmal og alternativ mal.

 • Hovedmal har NTNUs standard toppmeny som følger med uansett hvilken side brukeren er på.
 • Alternativ mal har ikke NTNUs toppmenyen, men reflekterer eget innhold i toppmenyen og har en nedtonet NTNU-profil. Brukes på konferansesider og prosjekter der NTNU er en av samarbeidspartnerne.

Innenfor begge malene kan du velge ulike sidemaler når du skal sette opp sidene.

Andre nettløsninger

 • Uoffisiell informasjon: Her kan du bruke org.ntnu.no og folk.ntnu.no.
 • Internasjonale EU-prosjekter:
  • Se egen informasjon for EU-nettsider.
  • Ta alltid kontakt med din nettredaktør når du skal lage nettsider for prosjektet.
  • EU-prosjekter har som regel krav til dokumentasjon av nettsider i et visst antall år etter prosjektslutt. Det hender at prosjekter som har brukt eksterne byrå ikke har hatt råd til å betale byrået for å møte kravet om dokumentasjon og drifte nettsidene etter prosjektslutt. Det er derfor viktig at du sjekker kravene til dokumentasjon og tar høyde for dette før du setter jobben til eksterne byråer.
  • EU-prosjekter har ofte også krav om å bruke nettadresse (URL) som slutter med .eu, men dette må du sjekke for ditt prosjekt. I så fall kan det settes opp en videresending fra .eu-nettadressen til NTNUs nettsted slik at du likevel kan sette opp prosjektets nettsider på NTNUs nettsted.
 • Samhandling: Ønsker du internt samhandlingsrom for prosjektet? Kontakt NTNU Hjelp for tips og råd.

Når kan du bruke eget domene?

NTNU har et begrenset antall domener tilgjengelig på sin kvote. Her finner du mer informasjon om domener: Domenenavn ved NTNU.

Få hjelp av eksterne byrå

Det hender at enheter eller prosjekter har behov for å bruke eksterne byrå, enten fordi det er knappe nettressurser eller fordi det er behov for helt særegen funksjonalitet.

Det er uansett viktig at du kontakter nettansvarlig for din enhet før du begynner å jobbe med et eksternt byrå. Nettredaktørene melder av og til om at de får ekstraarbeid der det er gjort innleie av byrå som ikke følger standard kode, grafisk profil, krav til universell utforming med mer. Dette kan du unngå ved å ta med nettredaktøren tidlig i prosessen.

Dersom prosjektet/enheten er NTNU-eid eller drevet slik at NTNU har mer enn 50 % «eierskap», må man bruke NTNUs grafiske profil. Da er det ikke lov å lage egen logo som bryter med logo-malene til NTNU.

Det er heller ikke lov å kombinere NTNUs logo/logosymbol med andre symboler og former for slik å lage en ny logo. Vi anbefaler miljøer som ønsker en litt egen «visuell signatur», å få laget et grafisk element. Dette kan være en illustrasjon, en dekorativ bord, eller noe lignende som man bruker i tillegg til korrekt NTNU-logo.

Se også

Kontakt