Wikier

Nettpublisering -...

Nettsider for EU-prosjekter

English version: Websites for EU projects

EU stiller tre krav til nettsider for prosjekter som er finansiert av EU-midler.

Nettsidene skal:

 • vise fram EU-emblemet
 • opplyse om at prosjektet er finansiert av EU
 • ha et intuitivt forståelig domenenavn

Bortsett fra disse absolutte kravene fra EU, er det NTNUs profil og generelt beste praksis for web som gjelder.

Krever EU at prosjektet har ei nettside?

Nei. Prosjektet kan selve velge hvilke kommunikasjonsaktiviteter og -kanaler som skal brukes. Aktiviteter og kanaler er beskrevet i prosjektsøknaden (proposal). Merk at hvis man i søknaden skriver at man skal opprette en nettside, så vil dette være en del av søknadsgrunnlaget, og du er forpliktet til å opprette nettside.

Vanligvis bør prosjektet ha ei nettside, selv om EU ikke krever det. Diskuter dette med din nettredaktør om du er i tvil.

Prosjekt og resultater skal uansett kommuniseres målrettet og på en strategisk, sammenhengende og effektiv måte. Prosjektet skal referere til finansiering der det også typisk står «Grant number».

Se mer om kommunikasjon, formidling og synlighet:

EU Grants Annotated Model Grant Agreement 2021–2027 (PDF), side 166-167, 213, 276-277, 297, 312.

Domene

Det stilles ingen krav til domenenavn annet enn at det er «intuitivt» forståelig.

Viktige momenter i vurderingen om prosjektets nettsider skal ligge på NTNUs nettsted eller på eksterne servere finner du i wikien Hvorfor bruke NTNUs nettsted.

Tips:

Du kan for eksempel bestille et domene med prosjektnavn.eu og så sette opp videresending til ntnu.edu/prosjektnavn. Da får du fordelene fra både NTNUs nettsted og en enkel URL. Bestill videresendingen i NTNU Hjelp.

Det er ikke et krav å bruke .eu.

Hvor i strukturen skal prosjektets nettside ligge?

Når prosjektets nettside ligger utenfor NTNUs nettsted

Hvis nettsiden for prosjektet er publisert utenfor ntnu.no eller ntnu.edu, kan du sette opp en enkel og statisk side om prosjektet på ntnu.edu som lenker videre til selve prosjektsiden. Her finner du malen for enkel nettside for EU-prosjekt.

Dette vil gjøre at prosjektet kan komme høyere opp i søk, samtidig som du får vist fram instituttets portefølje. Malen kan også brukes hvis prosjektsiden ligger på NTNU, men utenfor instituttstrukturen.

Logoer og bruk av EU-emblemet

Dersom ikke EU krever eller tillater noe annet, eller det er umulig, må all spredning av resultater (i noen form, inkludert elektronisk):

 1. vise fram EU-emblemet, og
 2. inkludere følgende tekst:

«This project has received funding from the [e.g. European Union´s Horizon (2020) Europe Research and Innovation Programme] under Grant Agreement No [Number]».

EU-emblemet skal være lett synlig, og når det står sammen med en annen logo, skal EU-emblemet være mest prominent.

Kilde: EU Grants Annotated Model Grant Agreement 2021–2027 (PDF), side 112 og 124.

Be om å få en kopi av kontrakten med vedlegg og sjekk om det står noe spesifikt om retningslinjer for bruk av logoer for den spesifikke typen prosjekt.

Merk at EU har egne regler for logo og bruk av EU-emblemet på EU-finansiert utstyr (inklusive laboratorieutstyr o.l.). Praksis på NTNU er at innenfor EUs regler lages det lokale løsninger i det enkelte laboratorium og for det enkelte utstyr.

Sjekkliste for deg som er kommunikasjonsmedarbeider og skal lage nettsider

 1. Be om å få se hva som er planlagt innenfor kommunikasjon og «impact» i søknaden.
 2. Kontakt nettredaktøren på fakultetet for samarbeid og veiledning.
 3. Hør med prosjektleder eller prosjektøkonom om hvilken type finansiering innenfor EU det er snakk om.
 4. Sjekk om NTNU er vert eller koordinator for prosjektet.
 5. Alle nettsider for EU-finansiert forskning og innovasjon må merkes korrekt med logo og tekst. Dette må du også følge om du lager en enkel side under institutet som henviser videre til selve prosjektet.
  • Om merking av EU-prosjekt (dette står også i standardkontraktene).
  • Sjekk egne bestemmelser for de ulike finansieringsordningene som kommer i tillegg (ERC, MSCA, COST).
  • Legg merke til logo, standardtekst og plassering på nettsiden.
 6. Søk om domenenavn hos domeneshop.no hvis prosjektet ønsker en URL med .eu. Dette er ikke et krav. Den som søker og eier domenet bør være fast ansatt ved NTNU. Vi bør beholde domentet inntil innholdet skal fjernes. Be om videresending via NTNU Hjelp.

Tips:

Hvis et eksternt kommunikasjonsbyrå lager en Wordpress-løsning for prosjektet, så snakk med NTNU IT om dataene kan ligge på NTNUs servere. Da mister ikke NTNU alle dataene hvis kommunikasjonsbyrået går konkurs.

Se også Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt

2967 Visninger