Wikier

Domenenavn ved NTNU

NTNUs navnepolitikk regulerer bruken av universitetets offisielle domenenavn ntnu.no og ntnu.edu. Målet er å få en enhetlig og entydig bruk av domenenavn og URL-adresser.

English version - Domain names at NTNU

Ser du etter noe annet? Temaside om IT-hjelp | Sider merket med web

Domener og webområder

Webområde på ntnu.no & ntnu.edu

Som hovedregel vil alle offisielle nettsider som ansatte ved NTNU ønsker å få opprettet bli plassert innunder domenet ntnu.no (norsk), eller ntnu.edu (engelsk).Dette gjelder sider som ikke naturlig ligger under en enhet som fakultet og institutt.

Opprette nettsted

Eksempel på side

Webområde utenfor ntnu

.no domener

NTNU har i tillegg en begrenset kvote med 100 domenenavn hos NORID under sitt organisasjonsnummer. Her finnes foruten ntnu.no adresser som for eksempel renatesenteret.no og universitetsavisa.no. Unntaksvis kan vi legge til nye adresser her etter søknad - se søknad lenger ned.

eks: renatesenteret.no

Hvorfor bruke NTNUs nettsted?

Domener som registreres på NTNUs organisasjonsnummer uten at det er gitt tillatelse fra Kommunikasjonsavdelingen, kan bli slettet uten varsel.

Pr 21.11.2018 har NTNU brukt opp kvoten på 100 domener.

.com .org og andre domener

Søk til NTNU for å få råd om dette - se lenger ned.

Tildeling

 • Domenet skal ha innhold som er publisert på vegne av NTNU
 • Websiden som domenet peker til skal inneholde en synlig tilknytning til NTNU, i form av NTNUs logo
 • Tidsbegrensede arrangementer og prosjekter kan ikke få domenenavn av NTNUs kvote
 • Domenenavn bør primært være norskspråklige
 • Domenenavn som viser til websider og -tjenester må tilfredsstille NTNUs krav til oppetid, korrekt innhold og tilgjengelighet
 • Domenenavn som står ubenyttet i en lengre periode vil bli fjernet dersom det ikke finnes tungtveiende grunner til å beholde dem.
 • Domener knyttet til student(sosiale) aktiviteter kan ikke registreres under NTNUs organisasjonsnummer.
 • Domenekvoten skal dekke behov innen hele NTNU. Dette innebærer at en’ enhet ikke kan forvente å få “eie” flere domener

Du må søke om å få opprettet

 • domener
 • webområder
 • maskin/e-postdomener for offisielle enheter

Godkjente tildelinger iverksettes av IT-avdelingen. Domener som registreres på NTNUs organisasjonsnummer uten at det er gitt tillatelse fra Kommunikasjonsavdelingen, kan det bli slettet uten varsel.

Alle offisielle nettsider plasseres direkte i domenet ntnu.no (norsk) eller ntnu.edu (engelsk).

Hvilken URL kan jeg få?

 • Standard adresseform skal være ntnu.no/enhet (norsk) og ntnu.edu/enhet (engelsk).
 • Nettsider med formen enhet.ntnu.no skal ikke brukes.

Navnepolitikken for NTNU regulerer bruken av universitetets offisielle domenenavn ntnu.no, og strukturen under., samt e-post og andre ressurser på nettet.

Navnepolitikken for NTNU (pdf)

Søknader om domener og webområder

Søknader om domenenavn og e-postadresser sendes til IT-avdelingen, hostmaster@ntnu.no

Kommunikasjonsavdelingen er øverste myndighet i tildelingssaker. IT-avdelingen rådfører seg med Kommunikasjonsavdelingen i tildelingssaker. IT-avdelingens hostmaster, hostmaster@ntnu.no, kan gi råd ved kjøp av domener utenom NTNU.


Opprett et webområde

Offisielle

Profilsider for ansatte

Alle ansatte ved NTNU har en offisiell profilside på både norsk og engelsk. Sidene opprettes normalt automatisk kort tid etter at man blir ansatt. Adressen blir på formen www.ntnu.no/ansatte/brukernavn. Lær å redigere profilsiden din.

Uoffisielle

Uoffisielle områder under org.ntnu.no og folk.ntnu.no er forhåndsgodkjent og behandles teknisk av Orakeltjenesten. For mer informasjon om hva som regnes som uoffisielle domener, se Retningslinjer.

Studentorganisasjoner

Selvstendige studentorganisasjoner med løs tilknytning til NTNU kan få nettsider underorg.ntnu.no. For eksempel linjeforeninger, idrettslag, organisasjoner tilknyttet studentdemokratiet.

Organisasjoner som får tildelt webområde under org.ntnu.no får retten til å lage epostlister under domenet. Epostadressene vil begynne med organisasjonens valgte kortnavn som i org.ntnu.no/organisasjonsnavn. Mer om epostlister

Personlige hjemmesider (folk.ntnu.no)

Alle studenter og ansatte ved NTNU kan ha personlige hjemmesider under folk.ntnu.no for å supplere offisielle profilesider, eller til andre formål.

 • Adressen blir på formen folk.ntnu.no/brukernavn
 • Behandles teknisk av Orakeltjenesten

Bruk av NTNU i navnet

– for informasjon som ikke er presentert på vegne av NTNU

Det skal fremgå i all kommunikasjon (arrangementer, profilering etc) at dette er foreks en studentorganisasjon, og ikke en offisiell NTNUenhet. Det vil si at det skal være tydelig for mottaker at NTNU ikke står bak innholdet.

 • NTNUs navn skal ikke være først i navnet (det er kun for bruk på offisielle enheter)
 • Evt nettsted på NTNUs domener skal bruke stud.ntnu.no for å signalisere at det er en studentorganisasjon. Ved bruk av andre domener skal det fremgå tydelig på siden at NTNU ikke står bak innholdet, og at dette er en studentorganisasjon. Dette for å unngå forveksling med NTNUs offisielle sider.
 • For øvrig utvise godt skjønn i tråd med universitetets retningslinjer

Retningslinjer

Offisielle nettsider

Med "offisielle nettsider" menes nettsider som er publisert på vegne av NTNU på sentralnivå, fakultetsnivå, instituttnivå, faggruppenivå og andre enheter som er direkte underlagt NTNUs linjeledelse. Alle offisielle nettsider plasseres direkte i domenet ntnu.no (norsk) eller ntnu.edu (engelsk).

Her er noen områder som faller utenfor begrepet "på vegne av NTNU":

 • Informasjon om undervisning og studier, forskning, kurs og konferanser der NTNU ikke har det faglige eller administrative hovedansvaret.
 • Personlige hjemmesider med overveiende vekt på en NTNU-ansatts personlige meninger, fritid og/eller privatliv, der den enkelte ansatte har ansvar for innholdet, eller der det er urimelig å anse institusjonen "NTNU" som ansvarlig for innholdet. NTNU-linjeleder skal ikke ha redaktøransvaret.
 • Organisasjoner eller enheter som er tilknyttet, men ikke direkte underlagt NTNUs linjeledelse.

Uoffisielle nettsider

Nettsider som ikke er publisert på vegne av NTNU og som universitetet ikke har redaktøransvar for. For eksempel nettsider for tilknyttede og uavhengige organisasjoner og personlige hjemmesider.

Randsonevirksomheter

Aksjeselskaper der NTNU eier alle, eller en andel aksjer, stiftelser som administreres av NTNU og andre selvstendige virksomheter som på ulike vis er knyttet til NTNU, men ikke regnes som organisatoriske deler av universitetet, oppfordres til å etablere egne domener utenfor NTNU. IT-avdelingens hostmaster, hostmaster@ntnu.no, kan gi råd ved kjøp av domener utenom NTNU.

Blogger og wikier

Blogger og wikier som tas i bruk av NTNU skal følge hovedprinsippet i NTNUs navnepolitikk (ntnu.no/enhet eller ntnu.no/kategori).

E-postadresser

For offisielle e-postadresser (dette gjelder e-postlister/aliaser/fellespostkasser, ikke personlige adresser), f.eks for enheter eller prosjekter, benyttes en annen navneform enn for webadresser. Her vil adressen bli navn@avdelingsnavn.ntnu.no. Logikken er her annerledes fordi det ikke finnes noen struktureringsmekanismer for lokaldelen (til venstre for @). For å kunne administrere alle e-postadressene ved NTNU, så må IT-avdelingen derfor benytte domenedelen (til høyre for @). Denne delen benyttes for å gruppere og rettighetsstyre adressene, og man unngår samtidig adressekollisjoner for like funksjonsadresser (f.eks. postmottak@avdeling).

Hovedregelen er at NTNUs e-postadresser skal tildeles i no-domenet.Det gis imidlertid unntak i enkelte tilfeller for bruk av .edu-adresser. Se navnepolitikken for detaljer.


Maskindomener

Maskindomener er en måte å organisere klient- og tjenermaskiner på. Alle datamaskiner på NTNU skal ha et maskinnavn og tilhøre et slikt. Domenene skal knyttes til enheten som har ansvaret for maskinen. Navnepolitikken legger ikke føringer på navn på disse, utover at navn skal følge de vanlige tekniske spesifikasjoner for DNS-oppføringer. [RFC1035].

Windowsressursdomene

IT-avdelingen tilbyr ressursdomener i Active Directory for windowsmaskiner, både arbeidsstasjoner og tjenere. Fordelen med å være med i et windowsdomene er enklere administrasjon, samt mulighet for autentisering av NTNU-brukere. Ved å bruke IT-avdelingens ressursdomener slipper du å drifte egne domenetjenere. Merk at maskiner i IT-avdelingens ressursdomener fortsatt må høre hjemme i maskindomenet enhet.ntnu.no.

Unntak

Infrastruktur i NTNUs nettverk kan være registrert direkte under ntnu.no. Eksempler på slik infrastruktur er nettverksutstyr (rutere, svitsjer), navnetjenere og DHCP-tjenere. Felles ressursdomener og tjenestenavn som ansatt.ntnu.no, win.ntnu.no og innsida.ntnu.no tillates, hvis de administreres av IT-avdelingen og er av allmennyttig interesse.


Hvorfor har vi navnepolitikk?

Adresser på formen ntnu.no/et-eller-annet forteller at universitetet står bak innholdet. Dette signaliserer til brukerne at innholdet på disse websidene er kvalitetssikret. Man hindrer navnekollisjoner og misforståelser. I søk er det en stor fordel å ha en adresse som støtter seg på NTNU fordi universitetet har høy ranking i Googles søkealgoritme. Når du plasserer innhold på et sub-domene som f.eks. etellerannet.ntnu.no, så oppretter du i realiteten et nytt nettsted som starter med veldig lite troverdighet i søkemotorene.

Det overordnede prinsippet for NTNUs navnepolitikk er at URL-adresser skal ha en entydig og logisk tilknytning til den institusjon eller det miljø som navnet peker på. Samtidig skal navn være så korte som mulig og med færrest mulige ledd.

 • Standard adresseform skal være ntnu.no/enhet (norsk) og ntnu.edu/enhet (engelsk).
 • Nettsider med formen enhet.ntnu.no skal ikke brukes.
 • Les alt om navnepolitikken her

Se også

Kontakt

Ved ønske om webområder direkte under ntnu.no eller ntnu.edu (på rot-nivå) søker du til Kommunikasjonsavdelingen, hjelp.ntnu.no.

Uoffisielle områder under org.ntnu.no og folk.ntnu.no er forhåndsgodkjent og behandles teknisk av Orakeltjenesten.