Wikier

Felles filområde

Alle ansatte ved NTNU har tilgang til et felles filområde (fellesområde) for lagring av filer. På denne siden lærer du hvor du finner filområdet for din enhet.

English version - Shared network directory

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med filområde

Hva er felles filområde?

Felles filområde er et lagringsområde for filer og kan brukes av ansatte som er tilknyttet et institutt, et fakultet eller en avdeling. Lagringsområdet brukes typisk av grupper som har behov for felles lagring og utveksling av data. Filene som legges der vil bli delt mellom de som har tilgang til området.

Hvordan kobler jeg meg til felles filområde?

Ansatte som har en NTNU-datamaskin (administrert klient) vil finne sitt felles filområde under stasjonsbokstav T.  Dersom du ikke finner denne stasjonen under Denne PCen (eller This PC) er den sannsynligvis ikke koblet opp. På en NTNU-datamaskin kan dette løses ved å starte maskinen på nytt.

Manuell tilkobling

Ansatte som trenger tilgang til felles filområde fra en frittstående Windows-maskin (ikke administrert), fra Mac eller fra Linux, kan koble til manuelt.

Fremgangsmåtene er som følger:

Hvor finner jeg felles filområde for min enhet?

Fellesområdene er bygd opp med samme struktur som NTNUs organisasjon og den enkelte ansatte har tilgang der man organisatorisk er tilknyttet. Jobber du f.eks. på et institutt, velger du først mappa for tilhørende fakultet før du velger ditt institutt.

Mappestruktur felles nettverksområde

For enkel og rask tilgang til fellesområdet du bruker mest kan det være lurt å legge det til under Hurtigtilgang (eller Quick access). Åpne Filutforsker (høyreklikk på Start-knappen og velg Filutforsker), velg Denne PCen og naviger til ønsket mappe under stasjonsbokstav T. Høyreklikk på ønsket mappe og velg Fest til Hurtigtilgang. Denne mappen vil nå være tilgjengelig fra Hurtigtilgang-området øverst til venstre i Filutforsker.

Skrive- og lesetilgang til mapper

Alle brukere har lese- og skrivetilgang til felles filområde for enheten man tilhører. Nye mapper som lages av den enkelte får samme rettigheter som mappen over. Det betyr at nye mapper som lages direkte under enhetens felles filområde, i utgangspunktet også er tilgjengelige for alle ved enheten.

Mappene adm og ledelse

Avdelinger har en forhåndsdefinert mappe: ledelse. Institutt har to forhåndsdefinerte mapper: adm og ledelse. Ingen har i utgangspunktet lese- og skrivetilgang til disse mappene, det må gis eksplisitt til hver enkelt bruker.

Administrere tilgang til mapper

Dersom du ønsker å opprette en ny mappe hvor bare enkelte brukere skal ha tilgang eller du ønsker å endre på rettighetene til en eksisterende mappe, kan dette gjøres av din enhets kontaktperson for felles filområde. Alternativt kan Orakeltjenesten hjelpe deg med dette.

Siden Felles filområde - for gruppeadministratorer beskriver hvordan tilgang til mapper med særskilte rettigheter kan administreres.

Siden Felles filområde - for domeneadministratorer beskriver hvordan man oppretter nye mapper med særskilte rettigheter.

Hva kan jeg lagre på felles filområde?

Lagringsområdet brukes typisk av grupper som har behov for felles lagring og utveksling av data. Filene som legges der vil bli delt mellom de som har tilgang til området og kan dermed redigeres av flere. Unngå å lagre personopplysninger og sensitive opplysninger på felles filområder.

Kontakt

Kontakt din enhets kontaktperson ved behov for tilpasninger eller for administrasjon av felles filområde. Alternativt kan Orakeltjenesten hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.