Wikier

Felles filområde - Kontaktpersoner

Her finner du en oversikt over kontaktpersoner for ulike enheters felles filområde. Kontaktpersonen har et overordnet ansvar for koordinering, oppfølging av behov og tilpasninger for felles filområde ved sin enhet. Kontaktpersoner vil ha et overordnet eierskap til mappestruktur og selv kunne administrere tilgangsstyring.

English version - Shared network directory - Contacts

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med filområde

Kontaktpersoner for felles filområde

Fakultet for arkitektur og design (AD)

Enhet Kontaktperson E-postadresse
Fakultet for arkitektur og design

Morten Kvamme

morten.kvamme@ntnu.no
 

Øistein Kristiansen

oistein.kristiansen@ntnu.no

 

Knut Rø

knut.ro@ntnu.no

Kunstakademiet i Trondheim

   

Institutt for design

   

Institutt for arkitektur og teknologi

   

Institutt for arkitektur og planlegging

   

 

Det humanistiske fakultet (HF)

Enhet Kontaktperson E-postadresse

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Kari Birgitte Berg

kari.berg@ntnu.no

Institutt for historiske studier

Rune Kristian Hansen

rune.kristian.hansen@ntnu.no

Institutt for kunst- og medievitenskap

Trond Einar Garmo

trond.einar.garmo@ntnu.no

Institutt for musikk

Erik Hagtun

erik.hagtun@ntnu.no

Institutt for språk og litteratur

Tone Ydse

tone.ydse@ntnu.no

Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Jan Groven Grande

jan.grande@ntnu.no

 

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Enhet Kontaktperson E-postadresse

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Dag Nummedal

dag.nummedal@ntnu.no

Institutt for allmennfag

Bogdan Voaidas

bogdan.voaidas@ntnu.no

Institutt for datateknologi og informatikk

Alf Andreas Høiseth

alfh@ntnu.no

Institutt for elektroniske systemer

Erik Wessel-Berg

erikwb@ntnu.no

Institutt for elkraftteknikk

Bodil Wold

bodil.wold@ntnu.no

Institutt for IKT og realfag

Gunn-Helen Hellevik

gunn.hellevik@ntnu.no

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Nils Kalstad Svendsen

Lars Erik Pedersen

Pål Sturla Sæther

nils.svendsen@ntnu.no

lars.e.pedersen@ntnu.no

palss@ntnu.no

Institutt for matematiske fag

Per Kristian Hove

per.hove@ntnu.no

Institutt for teknisk kybernetikk

Gunnar Aske

gunnar.aske@ntnu.no

 

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Enhet Kontaktperson E-postadresse

Fakultet for ingeniørvitenskap

Helge M. Garberg

helge.garberg@ntnu.no

Institutt for energi- og prosessteknikk

Eugen Uthaug

eugen.uthaug@ntnu.no

Institutt for marin teknikk

Bjørn Tore Bach

bjorn.tore.bach@ntnu.no

Institutt for geovitenskap og petroleum

Lars Johan Sandvik

lars.sandvik@ntnu.no

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Kenneth Sundli

kenneth.sundli@ntnu.no

Institutt for konstruksjonsteknikk

Asle Skauge 

asle.skauge@ntnu.no

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Øyvind Andersen

oyvind.andersen@ntnu.no

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Siri Schulerud

ssc@ntnu.no

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Kontakt administrasjon ved enhet  

 

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Enhet Kontaktperson E-postadresse
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Lars Ødegaard 

lars.odegaard@ntnu.no

 

Håvard Ellefsen 

havard.ellefsen@ntnu.no

Adm

Arild Skaug Hansen

arild.hansen@ntnu.no

Utdanningsseksjonen

Lars Trovatten Grønflaten

lars.gronflaten@ntnu.no

Forskningsseksjonen

Tone Merete Follum

tone.m.follum@ntnu.no

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik 

Heidi Vifladt 

heidi.vifladt@ntnu.no

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Gunnhild Furnes 

gunnhild.furnes@ntnu.no

Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Haagen Waade

haagen.waade@ntnu.no

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Hege Müller Hval

hege.m.hval@ntnu.no

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Heine Skipenes

heine.skipenes@ntnu.no

Institutt for psykisk helse

 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU)

Frode Jørum

frode.jorum@ntnu.no

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Geir Kristiansen

geir.kristiansen@ntnu.no

 

Surur Taso 

surur.taso@ntnu.no

 

Borgny H. Wold

borgny.h.wold@ntnu.no

 

Ingeborg O Kamsvåg 

ingeborg.o.kamsvag@ntnu.no

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Arn-Sigurd Halmøy

arn-sigurd.halmoy@ntnu.no

 

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Enhet Kontaktperson E-postadresse
Fakultet for naturvitenskap

Elin Cecilie Balstad

elin.c.balstad@ntnu.no

Institutt for biologi

Hans Jakob Jakobsen 

hans.jakob.jakobsen@ntnu.no

Institutt for biologiske fag Ålesund

Tove Havnegjerde

tove.havnegjerde@ntnu.no

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Martin Gimmestad

martin.gimmestad@ntnu.no

Institutt for bioingeniørfag

Frode Vågen

frode.vagen@ntnu.no

Institutt for fysikk

Aud Lise Kulseth

aud.lise.kulseth@ntnu.no

 

Oddbjørn Eriksen

oddbjorn.eriksen@ntnu.no

Institutt for kjemi

Jon Erik Aaseng

jon.erik.aaseng@ntnu.no

Institutt for kjemisk prosessteknologi

Heidi Eilertsen Woll

hilde.woll@ntnu.no

Institutt for materialteknologi

Vidar Broholm

vidar.broholm@ntnu.no

 

Fakultet for økonomi (ØK)

Enhet Kontaktperson E-postadresse
Fakultet for økonomi

 

 

NTNU Handelshøyskolen

Bente Tapuwa Hansen bente.t.hansen@ntnu.no

Institutt for internasjonal forretningsdrift (Ålesund)

Dagrun Lorgen Jensen

dagrun.l.jensen@ntnu.no

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Lena Aune Weiseth

Odd Knudsen

lena.aune@ntnu.no

oddk@ntnu.no

 

Kjell - Anders Johnsen

kjell.johnsen@ntnu.no

 

Arne Vidar Sjønøst

arne.sjonost@ntnu.no

Institutt for samfunnsøkonomi

Anne Larsen

annelars@ntnu.no

 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Enhet Kontaktperson E-postadresse
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Liv Alfhild Unhjem 

liv.unhjem@ntnu.no

Institutt for geografi

Siv Bjørklund Mora

siv.mora@ntnu.no

Institutt for lærerutdanning

Berit Hansen Gilde

berit.h.gilde@ntnu.no

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Berit Rau

berit.rau@ntnu.no

Institutt for sosialt arbeid

Signe Marie Søraunet

signe.m.soraunet@ntnu.no

 

Hallgerd Hoff Helgetun

hallgerd.hoff.helgetun@ntnu.no

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Britt Elin Stene

britt.elin.stene@ntnu.no

Institutt for psykologi

Tom Knudsen

tom.knudsen@ntnu.no

Institutt for sosialantropologi

Siv Bjørklund Mora

siv.mora@ntnu.no

 

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

Enhet Kontaktperson E-postadresse
NTNU Vitenskapsmuseet

Roger W. J. Alterskjær

roger.alterskjaer@ntnu.no

Institutt for naturhistorie

   

Institutt for arkeologi og kulturhistorie

   

 

Fellesadministrasjonen

Enhet Kontaktperson E-postadresse

HR og HMS-avdelingen

Arve Johansen

Rune Haugen

arve.johansen@ntnu.no

rune.haugen@ntnu.no

HMS-seksjonen

   

Kommunikasjonsavdelingen

Jakobe Juul jakobe.juul@ntnu.no

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

   

IT-avdelingen

Arild Johansen arild.johansen@ntnu.no

Seksjon for IT-brukerstøtte

   

Seksjon for IT-drift

   

Seksjon for IT-forvaltning

   

Seksjon for IT-utvikling

   

Seksjon for IT-strategi og -styring

   

Seksjon for digital sikkerhet

   

Avdeling for virksomhetsstyring

Marianne Dyresen 

marianne.dyresen@ntnu.no

Økonomiavdelingen

Jens Petter Nygård

jens.nygard@ntnu.no

Seksjon for økonomirådgivning 

   

Seksjon for økonomitjenester

   

Servicesenter for økonomi

   

Eiendomsavdelingen

 

 

Seksjon for bygningsdrift

Elin Sølberg

elin.solberg@ntnu.no

Seksjon for teknisk drift

Irene Dragvik

irene.dragvik@ntnu.no
 

Per Gjengår

per.gjengar@ntnu.no

Servicesenter for eiendom

Sidsel Kristiansen

sidsel.kristiansen@ntnu.no

 

   

Avdeling for utdanningskvalitet

Morten Nyutstumo

Andreas Aarlott

morten.nyutstumo@ntnu.no 

andreas.aarlott@ntnu.no

Seksjon for etter- og videreutdanning

   

Avdeling for studieadministrasjon

Jan Sverre Rønning

jan.ronning@ntnu.no

Seksjon for utdanning i Gjøvik

   

Seksjon for utdanning i Ålesund

Marianne Vinje

marianne.vinje@ntnu.no

Avdeling for studenttjenester

Lars Jørgensen

lars.jorgensen@ntnu.no

Internasjonal seksjon

   

Universitetsbiblioteket

Sven Strøm

sven.strom@ntnu.no

Prorektor for forskning

Arild Johansen arild.johansen@ntnu.no

Prorektor for nyskapning

Arild Johansen arild.johansen@ntnu.no
Rektors stab

Kirsti Klokkerhaug

kirsti.klokkerhaug@ntnu.no

 

Ingeborg Vasli

ingeborg.vasli@ntnu.no

 

Sentre og øvrige enheter

Enhet Kontaktperson E-postadresse

AMOS

Bjørn Tore Bach bjorn.tore.bach@ntnu.no
BIBSYS Tore Christian Bolgnes tore.bolgnes@bibsys.no
Matematikksenteret Merete Lysberg merete.lysberg@matematikksenteret.no
Skrivesenteret Peter Mørk peter.mork@ntnu.no
RENATE Guri Schjølberg guri.schjolberg@realfagsrekruttering.no

 

2303 Visninger
IT-info: brukerstøtte Målgruppe: Medarbeidere Tema: IT-hjelp