Wikier

Koble til nettverksområde med Windows

Studenter og ansatte kan koble til NTNUs nettverksområder fra sin egen maskin. Her ser du hvordan du kan gjøre dette i Windows.

English version - Connect to your home directory via Windows

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med nettverksområde

Koble til med VPN

Hvis du ikke er tilkoblet NTNUs nett direkte, får du kun tilgang til nettverksområdene via VPN. Dette er av sikkerhetsgrunner.

Følg deretter stegene under for veiledning på hvordan du kobler til med Windows.

Koble til fra Windows 10 eller Windows 8

  1. Åpne Filutforskeren (Windowstast + E) og velg "This PC" eller "Computer Name: XX".
  2. Trykk på Computer (Datamaskin) og velg Map Network Drive.
  3. Du får nå opp et vindu som spør deg om stasjon og bane. Stasjonsnavnet er valgfritt, da Windows kun gir deg mulighet til å velge ledige stasjonsnavn. Liste av baner finner du i bunnen av artikkelen under Oversikt over NTNUs nettverksområder. Merk at du benytter forskjellige baner alt etter om du er student eller ansatt.
  4. Skriv inn nettverksområdet du ønsker å koble til. Kryss av i feltet "Connect using different credentials" og velg "Finish".
  5. Skriv inn "win.ntnu.no\brukernavn" og passordet ditt, og velg OK for å koble til. Bruk ditt NTNU-brukernavn og passord.

Oversikt over NTNUs nettverksområder

Hjemmeområder:

Nettverksområde Beskrivelse
\\home.ansatt.ntnu.no\brukernavn Privat nettverksområde for ansatte. Erstatt brukernavn med ditt brukernavn
\\sambaad.stud.ntnu.no\brukernavn Privat nettverksområde for studenter(hjemmeområde). Erstatt brukernavn med ditt brukernavn.

Fellesområder:

Nettverksområde Beskrivelse
\\felles.ansatt.ntnu.no\ntnu Felles nettverksområde for ansatte (tas i bruk 1.1.2017)
\\felles.ansatt.ntnu.no\adm Gammelt felles nettverksområde for fellesadministrasjonen
\\felles.ansatt.ntnu.no\ivt Gammelt felles nettverksområde for IVT
\\felles.ansatt.ntnu.no\nt Gammelt felles nettverksområde for NT
\\felles.ansatt.ntnu.no\histGammelt felles nettverksområde for tidligere HiST

Webområder:

Nettverksområde Beskrivelse
\\webedit.ntnu.no\brukernavn Nettverksområde for nettsiden din (for studenter og ansatte) på folk.ntnu.no. Alle får leserettigheter til filer lagret her.
\\webedit.ntnu.no\groupswww\gruppenavn Nettverksområde for gruppers nettsider. Alle får leserettigheter til filer her. Erstatt gruppenavn med navn på din gruppe.
\\webedit.ntnu.no\groups\gruppenavn Nettverksområde for studentgrupper. Erstatt gruppenavn med navn på din gruppe.
\\webedit.ntnu.no\www Nettverksområde for NTNU. Begrenset tilgang for de fleste ansatte

Kjente problemer

Time-out: Koblingen har en tendens til å bli brutt etter en stund uten aktivitet. Så lenge du er aktiv, blir tilkoblingen opprettholdt. Slik frakobling kan gi problemer hvis du jobber med Microsoft Office-filer over nettet. Det anbefales derfor at du laster ned slike filer til datamaskinen din og jobber med dem der før du flytter dem tilbake.

Problemer med tilkobling etter 28.03.12: Dersom du har fått problemer med å koble deg til nettverksområdet sambaad.stud.ntnu.no etter 28.03.12, skyldes dette en endring i sikkerhetssystemet. For å rette denne feilen kan du kopiere teksten under inn i et tekstdokument i Notepad og lagre filen som "noe.reg", og så kjøre filen ved å dobbeltklikke på den.

		Windows Registry Editor Version 5.00

		[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
		"lmcompatibilitylevel"=dword:00000004

VPN: I noen tilfeller må man være tilkoblet VPN for å koble til nettverksområdet, selv om maskinen er på eduroam. Dersom du ikke får koblet til et nettverksområde du skal ha tilgang til kan dette være verdt å prøve.

Les mer om hvordan bruke VPN på NTNU her.

Kontakt

Kontakt Orakeltjenesten hvis du støter på problemer eller du ikke har fått brukernavn og passord