Wikier

Felles filområde - for gruppeadministratorer

Denne siden er for deg som er gruppeadministrator for en filgruppe under felles filområde. Her lærer du å administrere tilgangen til mapper med særskilte rettigheter under felles filområde, gjennom bruk av filgrupper og verktøyet groupadmin.

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med filområde

Tilgang til mapper gis gjennom filgrupper

Tilgang til mapper med særskilte rettigheter gis ved hjelp av filgrupper og administreres gjennom groupadmin. Mapper med særskilte rettigheter har en tilhørende filgruppe og brukere gis tilgang gjennom medlemskap i aktuell filgruppe.

Innlogging i groupadmin

Du logger inn her: https://bas.ntnu.no/groupadmin

For å gjøre endringer i en filgruppe, må du være administrator av filgruppa. Når du logger inn i groupadmin, vil du se hvilke grupper du er medlem av og hvilke grupper du eventuelt er administrator for.

Merk at oversikten viser alle grupper, ikke bare filgrupper. I denne sammenhengen er det bare filgrupper som er relevant og filgrupper kjennetegnes ved at de starter med fil_. I skjermbildet over ser du at brukeren er administrator for to ulike grupper, hvor bare den ene er en filgruppe.

Navnet på en filgruppe består av både mappens navn og tilhørighet, på formen fil_org-akronym_mappenavn. Filgruppa fil_nv-alle_ikkebruk svarer til mappen ikkebruk, som ligger under mappene alle og nv. Sti i filutforskeren til denne mappen vil typisk være T:\nv\alle\ikkebruk.

Gjøre endringer i en filgruppe

Velg den filgruppa du ønsker å gjøre endringer i. Du vil da se hvem som allerede er medlemmer og hvem som er administratorer.

Å være administrator for en filgruppe gir bare rettigheter til å administrere tilgang, det er kun gjennom medlemskap i filgruppa at brukere gis lese- og skriverettigheter til mappa som filgruppa styrer. I eksempelet over ser du at gruppa har fire administratorer og to medlemmer, hvor det ene medlemmet også er administrator.

Legge til medlemmer

Medlemmer legges til ved å skrive inn brukernavnet til vedkommende i feltet Add members. Velg deretter Modify group. Det er mulig å legge til flere medlemmer samtidig ved å skrive inn flere brukernavn med mellomrom mellom. I eksemplet under er det lagt til tre nye medlemmer.

Det er også mulig å legge til brukergrupper ved å skrive inn gruppenavn i feltet.

Fjerne medlemmer

Medlemmer fjernes ved å ta bort krysset i kolonnen Member. Velg deretter Modify group. Noter deg at det er fullt mulig å fjerne medlemskapet i gruppen uten at du fjernes som administrator. Som administrator vil du da ikke ha rettighetene som gruppen gir, men du kan fremdeles administrere gruppen.

Legge til administratorer

Man kan legge til administratorer på to måter. Den ene er å gjøre ett eller flere gruppemedlemmer til administratorer ved å sette kryss i kolonnen Admin. Den andre måten er å legge de til med brukernavn i feltet Add admins, som vist i eksemplet under. Velg deretter Modify group. I eksemplet er det lagt til to nye administratorer.

Fjerne administratorer

Administratorer fjernes ved å ta bort krysset i kolonnen Admin. Velg deretter Modify group.

Legge til kalendersupport

Ved å legge til kalendersupport vil du ha muligheten til å kalle inn gruppen i kalenderen. Dette kan være gunstig for grupper som f.eks. er prosjektgrupper og som i tillegg til å ha et samarbeidsområde på fil ønsker å ha regelmessige møter - fysiske eller på skype. Kryss av i feltet Calendar Support dersom du ønsker denne funksjonen. Velg deretter Modify group.

Når trer endringer i kraft?

Det tar noen minutter før endringer i filgrupper trer i kraft. Endringer vil normalt være oppdatert for brukere ved neste pålogging.

Hvordan finner jeg brukernavnet til en ansatt?

Hvis du ikke kjenner brukernavnet til en ansatt som du skal legge til i groupadmin, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

  1. Søk etter personen i søkefeltet på innsida
  2. Velg riktig person slik at du får opp vedkommendes ansattprofil
  3. Siste del av URLen vil da være vedkommendes brukernavn

Gunnar Bovims ansattprofil har følgende URL: https://innsida.ntnu.no/person/bovim, som betyr at brukernavnet hans er bovim.

Opprette nye mapper med særskilte rettigheter

Dersom du ønsker å opprette en ny mappe med særskilte rettigheter (filgruppe) kan dette gjøres av noen som er domeneadministratorer for din enhet. Info for domeneadministratorer finnes her.

Alternativt kan Orakeltjenesten hjelpe deg. Oppgi hva mappen skal hete, hvem som skal ha tilgang og hvem som skal kunne administrere filgruppen.

Det er også mulig å etablere en filgruppe for eksisterende mapper, for på denne måten å sette særskilte rettigheter på mapper som allerede er i bruk.

Filgrupper med medlemmer utenfor egen enhet

Brukere som har tilgang til mapper under en annen enhet enn den man selv tilhører, kan ikke navigere seg frem til denne i Filutforsker, men må adressere mappen direkte ved å skrive stien inn i adressefeltet i Filutforsker, eller ved å lage en snarvei som peker direkte på den aktuelle mappen.

Kontakt

Kontakt din enhets kontaktperson ved behov for tilpasninger eller for administrasjon av felles filområde. Alternativt kan Orakeltjenesten hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.