Wikier

Koble til nettverksområde med Mac OS X

Studenter og ansatte kan koble til NTNUs nettverksområder fra sin egen maskin med VPN. Her viser vi hvordan du kan gjøre dette med Mac OS X.

English version - Connect to your home directory via Mac OS X

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med nettverksområde

Koble til VPN off-campus

Av sikkerhetsårsaker må du være koblet til NTNUs nett for å få tilgang til nettverksområdene.

Har du ikke VPN? Slik installerer du VPN.

Koble til nettverksområde

I Mac OS X kan du koble til eksterne nettverksområder ved å først høyreklikke på ikonet til programmet Finder, som ligger i menylinjen nederst på skjermen. Deretter velger du Koble til tjener...

Bilde som viser ikonet til programmet Finder, og menyen som dukker opp når du Høyreklikker på Finder. Valget "Koble til tjener..." er fremhevet"

Da skal du få opp følgende "Koble til tjener"-vindu.

Fyll inn teksten som vist på bildet. Bytt ut "brukernavn" med ditt NTNU-brukernavn for å koble til hjemmeområdet ditt dersom du er student. I tabellen under finner du adressene du må bruke for å koble til ulike nettverksområder, for eksempel en gruppekatalog.

Husk å bytte ut brukernavn med ditt NTNU-brukernavn. Hvis du vil lagre adressen for senere bruk, klikk på + (pluss)-knappen for å legge til adressen på listen over nettverksområder. Klikk Koble til.

Oversikt over NTNUs nettverksområder

Nettverksområde Beskrivelse
smb://felles.ansatt.ntnu.no/ntnuFelles nettverksområde for ansatte (tas i bruk 1.1.2017)
smb://sambaad.stud.ntnu.no/brukernavnPrivat nettverksområde for studenter(hjemmeområde). Erstatt brukernavn med ditt brukernavn.
smb://webedit.ntnu.no/brukernavnNettverksområde for nettsiden din (for studenter og ansatte) på folk.ntnu.no. Gir alle leserettigheter til de filer du lagrer her.
smb://webedit.ntnu.no/groups/gruppenavnNettverksområde for studentgrupper. Erstatt gruppenavn med navn på din gruppe.
smb://webedit.ntnu.no/groupswww/gruppenavnNettverksområde for gruppers nettsider. Gir alle leserettigheter til de filer du lagrer her. Erstatt gruppenavn med navn på din gruppe.
smb://home.ansatt.ntnu.no/brukernavnPrivat nettverksområde for ansatte. Erstatt brukernavn med ditt brukernavn
smb://felles.ansatt.ntnu.no/admGammelt felles nettverksområde for fellesadministrasjonen
smb://felles.ansatt.ntnu.no/ivtGammelt felles nettverksområde for IVT
smb://felles.ansatt.ntnu.no/ntGammelt felles nettverksområde for NT
smb://webedit.ntnu.no/wwwFor NTNU sine nettsider. Begrenset tilgang for de fleste ansatte
smb://felles.ansatt.ntnu.no/histGammelt felles nettverksområde for tidligere HiST

Etterpå trykker du Fullfør (Finish). Dersom du får spørsmål om brukernavn og passord, følg instruksjonene beskrevet under. Du skal kunne bruke området som en vanlig harddisk

Mactilkobling3

I neste vindu velger du å koble til som en Registrert bruker. Fyll inn ditt brukernavn og passord. Hvis du vil slippe å skrive inn ditt NTNU-brukernavn og passord neste gang du skal koble til, kan du huke av for Arkiver dette passordet på nøkkelringen.

Du skal nå ha fått opp nettverksområdet som et ikon på skrivebordet.

Koble av nettverksområdet

For å koble av nettverksområdet igjen er det bare å dra ikonet på skrivebordet bort i papirkurven. Papirkurv-ikonet vil da endre seg til et Eject-ikon.

Kjente problemer

I noen tilfeller må man være tilkoblet VPN for å koble til nettverksområdet, selv om maskinen er på eduroam. Dersom du ikke får koblet til et nettverksområde du har tilgang til kan dette være verdt å prøve.

Se mer informasjon om VPN på NTNU her.

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.