Wikier

FS -...

Emneplanlegging på nett

English version - Online Course Planner
Ser du etter noe annet? Utdanningskvalitet ved NTNU

Hva er EpN?

EpN (Emneplanlegging på nett) er et planleggingsverktøy som brukes til å opprette og redigere emner. Emneinformasjonen hentes fra FS for redigering i EpN-applikasjonen. Etter at emnene har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess, vil emnene tilbakeføres til FS igjen.

Emnene skal kvalitetssikres i verktøyet gjennom ulike stadier. Hvilket stadium du har tilgang til bestemmes ut fra hvilken rolle du har i verktøyet:

 • Fagperson (S0 og S1)
 • Kvalitetssikrer (S2)
 • Godkjenner (S3)
 • FS-klarerer (S4)

Innlogging EpN

 Logg inn

Du logger deg inn med Feidebrukeren din.

Anbefalte nettlesere er Chrome, Firefox eller Microsoft Edge (ikke bruk Internet Explorer).

Frister

 • Vesentlige endringer registrert i EpN: 15. november.
  • Nye emner
  • Emner som avsluttes
  • Emner som skifter undervisningssemester
  • Emner som ikke skal undervises neste studieår
 • Emnene ferdig godkjent av fakultet: 15. januar.
 • Timeplandata skal registreres i TP:
  • For høstsemesteret 1. mars
  • For vårsemesteret 1. september

Brukerveiledninger

Her finner du brukerveiledningene:

En nærmere beskrivelse av grunnlaget for arbeidet med emnebeskrivelser i EpN, finner du i en veileder fastsatt av rektor. Veilederen beskriver prosessen for utvikling av studieplaner og emnebeskrivelser. Veilederen er tilgjengelig på følgende nettside:

Emnekoder

Ved opprettelse av nye emner skal forslag til emnekoder baseres på eksisterende kodestrukturer for de enkelte fagmiljø.

Emnekoden er en nøkkel som inngår i mange relasjoner i flere datasystemer. For å beholde et kodesystem som er ment å være robust over tid, skal det derfor svært gode grunner til for å endre en etablert emnekode.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til EpN? Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp.

Child Pages (2)

 • EpN - Brukerveiledning for fagperson

  Her finner du brukerveiledning i EpN for fagpersoner (S1). Felles Studentsystem | Emneplanlegging på nett Innholdsfortegnelse [-] Innlogging EpN Bli kjent med startvinduet Søk etter emne(r) Legg...

 • EpN - Brukerveiledning for kvalitetssikrer og godkjenner

  Her finner du brukerveiledning i EpN for de med rollen Kvalitetssikrer (S2) og Godkjenner (S3). Felles Studentsystem | Emneplanlegging på nett Innholdsfortegnelse [-] Innlogging EpN...