Wikier

Innhenting av timeplandata

Engelsk versjon - Collecting data for course schedules

 Logg inn i TP Grunnlagsdata

Hva er TP: Grunnlagsdata?

TP brukes ved NTNU for å timeplanlegge undervisning og eksamen. TP: Grunnlagsdata er en egen modul i TP og skal brukes av faglærere og institutt for å melde inn datagrunnlag til timeplanene for undervisning, som planlegges sentralt av Avdeling for studieadministrasjon.

Noen fakultet og institutt timeplanlegger undervisningen lokalt og har egne retningslinjer for hvordan datagrunnlag skal meldes inn til dem.

Hvem gjør hva?

Hva du har tilgang til å gjøre i TP: Grunnlagsdata bestemmes ut fra hvilken rolle du har i TP:

  • Innmelding av timeplandata – alle ansatte ved NTNU
  • Godkjenning av timeplandata – timeplanlegger i TP (administrativt ansatte)

Hva er timeplandata?

Timeplandata er informasjon om hvilken type undervisning et emne skal ha, hvor lang varighet hver aktivitet skal ha, hvem som forventes å møte opp til de forskjellige aktivitetene (studenter og fagpersoner) og eventuelle krav eller ønsker om utstyr og/eller undervisningsareal. Det du som faglærer eller ansatt på institutt melder inn er grunnlaget for hva som blir timeplanlagt. TP skal i sin tur sørge for riktig utnyttelse av faglærere og undervisningsareal, og gi studentene kollisjonsfrie studieløp.

Frister

  • Timeplandata for høstsemesteret: 1. mars
  • Timeplandata for vårsemesteret 1. september

Emner som ikke følger ordinært årshjul men som trenger en timeplan meldes inn og godkjennes når behovene er klare. Gi beskjed via NTNU Hjelp om at det meldt inn.

Emneliste

Når du logger inn i TP: Grunnlagsdata vil du automatisk få opp en liste over emner som tilhører instituttet du er ansatt ved. Oversikten viser foreløpig både høst- og våremner. Data skal kun meldes inn for emner som skal ha timeplanlagt undervisning et angitt semester.

Brukerveiledninger

Her finner du brukerveiledningene:

Kontakt

Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp

Se også

10263 Visninger
Vedlegg

Child Pages (2)