Wikier

Innhenting av...

TP - Brukerveiledning for kvalitetssikring og godkjenning av timeplandata

Her finner du veiledning for deg som skal godkjenne datagrunnlag på emner som skal timeplanlegges.

Du som godkjenner timeplandata på et emne skal igjennom følgende steg:

  1. Sjekk at det som er meldt inn ser riktig ut
  2. Godkjenn emnet eller
  3. Avvise emnet

For at emner skal timeplanlegges, er det et krav at innmeldingen godkjennes av noen på instituttet. For å kunne godkjenne emner, må du ha rolle som timeplanlegger i TP. Vi anbefaler at du som skal godkjenne emner også leser veiledningen for hvordan man melder inn timeplandata. Der finner du blant annet forklaring til de forskjellige skjermbildene.

Innhenting av timeplandata|Brukerveiledning for innmelding av timeplandata

Innlogging TP Grunnlagsdata

 Logg inn

Du logger deg inn med Feidebrukeren din. Ta kontakt via NTNU Hjelp hvis du mangler tilgang. Kun administrativt ansatte blir tildelt rollen som timeplanlegger i TP.

Sjekk at alt er riktig meldt inn

  • Velg et emne i emnelisten som ligger under "Til godkjenning"
  • For å se hva som er meldt inn på emnet, trykker du på de forskjellige aktivitetene – se forklaring av skjermbilde
  • Instituttet har ansvar for å sjekke at det som er meldt inn av behov er rimelig. Det gjelder både antall undervisningstimer og studenter, samt eventuelle krav eller begrensninger som kan være lagt inn.

Hvordan godkjenne et emne

Hvis alt ser greit ut, trenger du kun å trykke på "Godkjenne". Emnet vil da endre status til godkjent og blir timeplanlagt.

Hvordan avvise et emne

Hvis det er noe som bør endres, kan du velge å avvise emnet. Ved å trykke "Avvise" endres status tilbake til "Under arbeid". Emnet må da sendes til godkjenning på nytt etter at endringer er utført. Det finnes dessverre ikke noen automatisk varsling i TP foreløpig, så vi anbefaler at du i tillegg gir beskjed via andre kanaler til aktuell person om at de må se på sitt emne på nytt.

Kommentarfeltet er greit å bruke til enkle kommentarer mellom den som melder inn data og du som godkjenner.

Kontakt

Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp

3634 Visninger