Wikier

Emneplanlegging...

EpN - Brukerveiledning for kvalitetssikrer og godkjenner

Her finner du brukerveiledning i EpN for de med rollen Kvalitetssikrer (S2) og Godkjenner (S3).

Felles Studentsystem | Emneplanlegging på nett

Innlogging EpN

 Logg inn

Du logger deg inn med Feidebrukeren din.

Anbefalte nettlesere er Chrome, Firefox eller Microsoft Edge (ikke bruk Internet Explorer).

Kvalitetssikring og godkjenning

Før du starter jobben med å kvalitetssikre og godkjenne emnene i EpN, anbefaler vi at du går gjennom veilederen til fagperson. Det meste av funksjonaliteter og knapper er beskrevet der.

Hvilke faner og felter du ser, er bestemt ut fra innstillingene til din rolle i systemet. Som Kvalitetssikrer/Godkjenner har du ansvar for flere felt og faner enn de med rollen Fagperson.

Det er laget hjelpetekster for de fleste felt. Hjelpeteksten finner du ved å holde musepekeren over feltet.

Når du skal “ta over” emnene vil de ligge klare for Kvalitetssikring eller Godkjenning. På samme måte som faglærer kan du søke opp emner som tilhører din enhet.

 1. Trykk på knappen Emne, velg «Oversikt».
 2. Merk at det er mulig å sortere emnene etter administrativt eller studieansvarlig sted. Velg studieansvarlig sted for å få EVU-emner administrert av NTNUVidere sortert sammen med øvrige emner på instituttet.
 3. Velg fakultet / institutt - alle emner vises på høyre side i bilde.
 4. Legg alle emnene til i Arbeidslisten. Du vil etter hvert se hvilke emner som er klar for neste stadium i prosessen på startvinduet.

Viktige sjekkpunkter

Kontrollere at emnerevisjoner og eventuelle nye emner er i tråd med NTNU’s veileder for studieplaner og emnerevisjon

Sjekk også spesielt følgende:

 • Forslag til emnekode
 • Emner som utgår er registrert både med siste undervisnings– og vurderingstermin
 • Nye emner har samsvar mellom semester for “første undervisningstermin” i fanen Generelt og det som er registrert i fanen Undervisning
 • Riktig studieprogram (kode) er koblet til emnet (merk at "gamle” studieprogram vises i nedtrekklista)
 • Tilhørende studieprogram som skal utgå er registrert med avsluttende termin
 • Vurdering:
  • Ny vurdering skal være “modellert” og ikke beskrevet i tekst.
  • Kontroller at ny vurdering har fått riktig 'Årstermin fra', og at den gamle vurderingen har fått riktig 'Årstermin til' i tillegg til 'Default ordning' er 'N'.
  • Ny vurdering skal være blank på 'Årstermin til'.
  • 'Endringsønsker for vurderinger': Dersom det er registrert ønsker om Inspera som eksamenssystem sjekk i FS om det allerede er registrert Inspera på vurderingskombinasjonen. I så fall fjern unødvendig informasjon i tekstfeltet.
 • Emner som ikke skal undervises neste studieår skal ha dette beskrevet i “Undervisningstermin beskrivelse” (fane Undervisning) . Dette gjelder ikke nye emner som er opprettet frem i tid.
 • Dersom endring i vurdering påse at evt tekst under fane Emneinfo - feltene 'Læringsformer og aktiviteter' og 'Mer om vurdering' er i samsvar med den nye vurderingen.

Redigeringsvinduet

Framdriftsviseren forteller deg hvilket stadium emnet er i. Hvis pilen stopper mellom to stadier, viser dette at en bruker har sendt emnet fra seg (oppover eller nedover), og at det er klart for neste stadium, men at ingen ennå har «plukket opp» emnet. Så lenge emnet er midt mellom to stadier, kan vedkommende som sendte emnet fra seg fortsatt ta emnet tilbake.

EpN viser deg om alle krav til redigering er utført, og gir detaljer om hva eventuelle mangler består av.

I bildet over ser du at det er en varseltrekant på fanen Vurdering. Dette betyr at det er noe som mangler og som må sjekkes. Hold musepekeren over trekanten for å lese detaljer om hva som mangler eller er feil.

Du ser også at knappen «S2 Klar for godkjenning» er grå.

Når alle regler er oppfylt og emnet er klart for å sendes videre, vil knappen være grønn. Trykk på knappen for å sende til neste stadium.

Legg til kommentar
Her kan du kommentere både tilbake til faglærer og også til Godkjenner som skal ta imot emnet. Kommentarene vil vises nederst i redigeringsvinduet.
Du kan se alle kommentarer, flyt i prosessen og i lagrehistorikken.

Sammenligning
For å sammenligne felter som er endret, kan du bruke knappen “Lag endringsrapport”. Trykk først på knappen “Sammenligning” deretter på “Lag endringsrapport”. Dette er hensiktsmessig for å få en oversikt over endringer som er registrert på emnet.

Logg over endringer/kommentarer
Trykk på "Lagrehistorikk” for å se historikken over endringer som er registrert på emnet. I oversikten vil du se hvem som har lagret endringer (Lagrehistorikk) og hvem som har endret stadium på emnet (Flyt).

Emnerapport


Dette gir en standardrapport der du kan “plukke” felt du ønsker å ta med i rapporten. Spesialrapport henter ut informasjon fra “beskrivelsesfelt” (Endringsønsker for vurderinger, Undervisningstermin beskrivelse og Vektingsreduksjon).

Sende et emne tilbake for redigering

Dersom det er behov for ytterligere forbedringer på emnet, kan du sende emnet tilbake til forrige stadium ved å trykke på knappen "Tilbake til S1 Utkast".

Du vil da få opp en dialogboks der du kan skrive inn kommentar på hva som mangler, eller har en for dårlig beskrivelse. Kommentaren kan sendes på e-post og vil være synlig nederst under kommentarer.

Søkemuligheter

Nedenfor finner du ulike eksempler på søkemuligheter:

Emner på mitt insitutt/enhet som er klare for kvalitetssikring

Dersom du ønsker å søke opp alle emnene på ditt institutt (ev gruppe for emner som er registrert på gruppenivå) som er klare for kvalitetssikring gjør du det på følgende måte:

 • Gå til "Innstillinger" – legg til aktuelt institutt (ev gruppe). Det er mulig å legge til flere steder

 • Trykk på forstørrelsesglasset for å komme til søkebildet

 • Legg inn søkekriterier (se bilde)
 • Velg "Mine steder"

Følg samme prosedyre for å søke opp alle emner som klare for godkjenning "Klar for G"

Alle emner tilhørende mitt institutt

 • Etter at du har søkt frem alle emnene kan du eventuelt lage en samlet rapport over emnene

Nye emner (uavhengig av sted)

Emner som utgår (uavhengig av sted - forutsatt at siste undervisningstermin er registrert)

Emner som endrer semester/ikke undervises neste studieår

 • Søket over vil vise alle emner. Dersom man ønsker en rapport for hvert fakultet, legg inn fakultetets stedkode i "Verdi" (f.eks. 194.67)
 • Lag rapport – velg "Spesialrapport" og hak av for "Undervisningstermin beskrivelse"

Kontakt

Har du spørsmål til innholdet på denne siden? Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp.