Wikier

FS - Felles...

FS - Brukerveiledninger

FS er bygd opp av 15 moduler og består av ca 400 bilder og 500 rapporter og rutiner. FS utvikles og forvaltes av ansatte i Sikt og de har utarbeidet egne rutinebeskrivelser/dokumentasjon tilknyttet modulene:

Brukerveiledningene fra NTNU er et supplement til dokumentasjonen som er utarbeidet av Sikt, og de er delvis inndelt etter hvordan modulene er bygd opp i FS:

8310 Visninger

Child Pages (11)

 • Emneplanlegging på nett

  English version - Online Course Planner Ser du etter noe annet? Utdanningskvalitet ved NTNU Innholdsfortegnelse [-] Hva er EpN? Innlogging EpN Frister Brukerveiledninger Emnekoder Kontakt Hva er...

 • Fagpersonweb

  På denne siden finner du informasjon om hva Fagpersonweb er, hva det kan brukes til, innloggingsinformasjon og tilgangsstyring. Felles Studentsystem | Brukerveiledninger FS Innholdsfortegnelse [-]...

 • FS - Doktorgradsadministrasjon

  Her finner du rutinebeskrivelser som omhandler doktorgradsmodulen i FS Dokumentasjon for bruk av doktorgradsmodulen (PDF) Webinar om doktorgradsmodulen (Sikt)

 • FS - Godkjenning av utdanning

  Her finner du brukerveiledninger som beskriver hvordan du FS-registrerer godkjenning av utdanning: FS - Forhåndsgodkjenning av utdanning FS - Innpassing av utdanning FS - Innpassing uten...

 • FS - Grader og vitnemål

  Her finner du NTNUs rutine for produksjon av vitnemål og Diploma Supplement (DS), inkludert rutine for utsending, arkivering og kontroll/oppdatering av vitnemålstekster. FS - Vitnemålstekster FS -...

 • FS - Kursmateriell

  FS-innføring (wiki) Kursmateriale - fra Sikt

 • FS - Person

  Brev og e-post FS - Sende e-post Sende brev fra FS (PDF)

 • FS - Studierett

  Studentene som står i fare for å miste studieretten sin etter § 3-3, skal få et skriftlig varsel med frist for å uttale seg, før det gjøres vedtak om tap av studierett. Her finner du...

 • FS - Undervisningsadministrasjon

  FS - Knytte faglærere til emnerom i Blackboard FS - Publisering av faglærere på emnesiden

 • FS - Utdanningsplan

  På denne siden finner du veiledninger som omhandler utdanningsplaner, som må sees i sammenheng med godkjenningssaker. Dokumentet "Utdanningsplaner" er ment å gi en oversikt over utdanningsplaner i...

 • FS - Vurdering

  Her vil du finne rutinebeskrivelser tilknyttet eksamensadministrasjon. FS - Kontroll av forkunnskapskrav FS - Registrere begrunnelse for karakter FS - Registrere klage på karakter FS - Registrere...