Wikier

FS -...

Fagpersonweb

På denne siden finner du informasjon om hva Fagpersonweb er, hva det kan brukes til, innloggingsinformasjon og tilgangsstyring.

Felles Studentsystem | Brukerveiledninger FS

Hva er Fagpersonweb

Fagpersonweb er en forenklet versjon av Felles Studentsystem (FS). Webapplikasjonen lar fagpersoner utføre en rekke nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver, og fungerer som støtteverktøy i undervisningspraksisen. Alle ansatte ved NTNU har tilgang til Fagpersonweb.

Innlogging Fagpersonweb

Fagpersoner og FS-saksbehandlere kan logge seg på med Feide eller ID-Porten. Fagpersonen må være registrert som aktiv fagperson i FS-databasen for å kunne logge inn.

 Logg inn

Hvilken informasjon finnes i Fagpersonweb?

 • Studenter som er meldt til undervisning i et emne
 • Studenter som er meldt til vurdering i et emne (og hvilke vurderingsordninger de er meldt til)
 • Oppmøteregistrering
 • Eksamensdato, klokkeslett og sted
 • Hvilke faglærere som har tilgang, og hvilken rolle de er tildelt
 • Hvilken klasse og studieprogram studentene er tilknyttet
 • Semesterregistreringsopplysninger for studentene
 • Bilde og kontaktinformasjon av studenten

Tilganger og tilgangsstyring

Tilgangene du har i Fagpersonweb styres av om du er emneansvarlig eller studieprogramleder.

Emneansvarlig:

 • Opptaksgrunnlaget til studenten, eksempelvis skolepoeng og enkeltkarakterer fra videregående
 • Utdanningsplanene og resultatene (vises kun som bestått/Ikke bestått) til studentene
 • Alle tidligere semester

Studieprogramleder:

 • Tilgang som emneansvarlig i samtlige emner tilknyttet studieprogrammet
 • Klasseinndelte oversikter på programnivå, for samtlige kull (har ikke direkte sammenheng med emnene)

Mangler du tilganger i Fagpersonweb? Ta kontakt med administrasjonen ved ditt fakultet/institutt.

Veiledninger

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til Fagpersonweb? Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp.

Child Pages (3)

 • FS - Knytte fagpersoner til Fagpersonweb

  Dette er en veileder for administrativt ansatte som omhandler tilgangsstyring i Fagpersonweb. Felles Studentsystem | Brukerveiledninger FS Innholdsfortegnelse [-] Personroller og tilgangsnivåer...

 • FS - Oppmøteregistrering i Fagpersonweb

  Her finner du informasjon om hvordan du registrerer oppmøte gjennom Fagpersonweb. Felles Studentsystem | Brukerveiledninger FS Innholdsfortegnelse [-] Manuell oppmøteregistrering Registrere oppmøte...

 • FS - Registrere obligatorisk aktivitet i Fagpersonweb

  Her finner du beskrivelse av hvordan du som faglærer kan ta i bruk Fagpersonweb når du skal godkjenne obligatorisk aktivitet. Rutinen under forutsetter at administrasjonen ved din enhet har knyttet...