Wikier

FS - Felles Studentsystem

FS er et nasjonalt administrativt verktøy for studierelaterte oppgaver. FS utvikles og forvaltes av Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Avdeling for utdanning (AUD) er systemeier for FS ved NTNU.

Logg inn

Tilgang og rettighetsstyring

Ansatte med administrative oppgaver relatert til studenter kan søke om tilgang til FS. Tilgang til FS skal bestilles av vedkommendes leder.

Det opereres med lesetilgang og skrivetilgang - for sistnevnte gis tilganger basert på beskrivelse av arbeidsoppgaver i bestillingsskjema og tilknytning til enhet ved NTNU.

Brukertilgang gis for den perioden den ansatte har arbeidsoppgavene som gir rett til tilgangen. Leder som bestiller er pliktig til å oppgi dato for opphør av behovet/arbeidsforholdet dersom dette er kjent. Brukertilgang bestilles av nærmeste ledeer gjennom skjemaet Bestill tilgang til studieadministrative systemer i NTNU Hjelp. Bruk samme skjema dersom det skjer endringer i arbeidsforholdet og det er behov for endring i tilgangene.

Tildelt brukeridentitet er personlig, og passord skal aldri overdras til andre - heller ikke IT-personell og brukerstøtte, dette iht. NTNUs IT-reglement.

Brukerveiledninger for FS

Kurs i FS

Nye brukere vil få tilbud om FS grunnkurs. Kursene arrangeres som webinarer og vi har faste kurs i løpet av mars, juni, september og desember. FS-kurs annonseres via kurs og kompetanseportalen til NTNU. Du kan også melde deg på grunnkurs selv om du ikke er ny bruker.

Vi kan også skreddersy kurs eller gjennomgå de deler av FS du arbeider med til daglig. Ta kontakt med din FS kontaktpersonen ved ditt fakultet, så vil de kunne viderebringe slike henvendelser til NTNUs sentrale FS-gruppe.

Kjekt å vite

FS og relaterte applikasjoner og tjenester oppdateres stadig, og her finner du nyttig informasjon fra Unit sentralt:

NTNU sender også ut egne driftsmeldinger tilknyttet FS via Innsida-kanalen "Driftsmeldinger fra NTNU IT". Vi anbefaler at du som FS-bruker abonnerer på denne kanalen.

  Abonner på meldingskanalen Driftsmeldinger fra NTNU IT

Har du spørsmål?

Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp eller du kan sende e-post til fshjelp@adm.ntnu.no. Fakultetets FS-kontaktperson kan også hjelpe deg.

Fakultetets kontaktperson kjenner fakultetets/instituttenes rutiner og bør kontaktes for avklaringer knyttet til disse. Fakultetets kontaktpersoner bør også rådføres for ønsker om endringer, rutinegjennomganger og opplæringstiltak som er felles for de ulike enhetene. FS kontaktpersoner vil da enten videreformidle dette til den sentrale FS-gruppa eller ta opp saken i FS brukerforum som møtes jevnlig.

Her finner du referater og sakspapirer fra FS-brukerforum.

12307 Visninger
Tagger
fs

Child Pages (2)

  • FS - Brukerveiledninger

    FS er bygd opp av 15 moduler og består av ca 400 bilder og 500 rapporter og rutiner. FS utvikles og forvaltes av ansatte i Sikt og de har utarbeidet egne rutinebeskrivelser/dokumentasjon tilknyttet...

  • FS Programkiosk

    FS Programkiosk er en tjeneste levert av Universitetet i Oslo, som en del av UHAD-prosjektet. Denne artikkelen beskriver hvordan man skal gå frem for å koble seg til FS-klienten. NB! Endring fra...