Wikier

Child Pages (5)

 • FS - Kontroll av forkunnskapskrav

  Studentene må oppfylle forkunnskapskravet til et emne for å få lov til å ta eksamen. Forkunnskapskravet er beskrevet i emnebeskrivelsen og skal kontrolleres i god tid i forkant av eksamen....

 • FS - Registrere begrunnelse for karakter

  Hovedsakelig skjer registrering av begrunnelser automatisk ved at studenten ber om begrunnelse for karakter via studentweb, men i enkelte tilfeller vil det være behov for å registrere sakene...

 • FS - Registrere klage på karakter

  Innholdsfortegnelse [-] Registrere klage på karakter og klagesensur i FS Vurderingsprotokoll Registere klagesensur Vesentlige karakteravvik Sperr mot visning på karakterutskrift Hvordan håndtere...

 • FS - Registrere obligatorisk aktivitet

  Innholdsfortegnelse [-] Innledning Steg 1: Registrere obligatorisk aktivitet Registrere obligatorisk aktivitet i FS Har et emne 1 eller flere obligatoriske aktiviteter? Student som har fått...

 • FS - Registrere sensorkommisjoner i FS

  Innholdsfortegnelse [-] Opprette sensorkommisjoner i FS Fordele studenter på kommisjoner Kontakt Denne siden inneholder beskrivelse av hvordan du oppretter sensorkommisjoner i FS, og fordeler...