Wikier

FS - Vurdering

FS - Registrere begrunnelse for karakter

Hovedsakelig skjer registrering av begrunnelser automatisk ved at studenten ber om begrunnelse for karakter via studentweb, men i enkelte tilfeller vil det være behov for å registrere sakene manuelt. Dette er en brukerveiledning for hvordan du registrerer begrunnelse på karakter i FS.

FS - Brukerveiledninger | Sider merket med FS

Registrere begrunnelse på karakter i FS

  • Finn den aktuelle studenten i Student samlebilde. Går til nedtrekks-meny i Student vurdering samlebilde og finn fanen Protokoll. Kontroller at saken blir opprettet på riktig emne, delvurdering og student.
  • Trykk Registrer klagesak, Velg Ja deretter Nei. Klagetype for krav
  • Begrunnelse på karakter skal være BEGRUNN.
  • Mottatt fylles ut med datoen når kandidaten ba om begrunnelse (default er dagens dato).
  • Før inn Journalnr tilknyttet saken i ePhorte og dine FS-initialer som Ansvarlig saksbehandler.
  • Mens saken behandles skal Ferdigbehandlet stå som N, husk å endre til J når saken er ferdigbehandlet.
  • Vedtak formidlet er dato begrunnelsen ble videreformidlet til kandidaten. Husk å angi hvilken form begrunnelsen ble gitt på (MUNTLIG eller SKRIFTLIG).

Relevante lenker

Kontakt

Send e-post til kontakt@sa.ntnu.no hvis du har spørsmål til innholdet på denne siden. Har du behov for brukertilgang til FS, kan du lese mere om hvordan du søker her.

2647 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger
fs begrunnelse