Wikier

FS -...

FS - Godkjenning av utdanning

Child Pages (7)

 • FS - Forhåndsgodkjenning av utdanning

  Studenter kan søke om å få godkjent utdanning de planlegger å ta i nær fremtid, som kan inngå i en grad ved NTNU. Her finner du informasjon om hvordan fakultet/institutt registrerer dette i FS....

 • FS - Fritak for Eksperter i Team

  Studenter kan få innvilget fritak fra Eksperter i team (EiT). Her finner du informasjon om hvordan du registrerer dette i FS. Felles Studentsystem | Godkjenning av utdanning - for ansatte...

 • FS - Godkjenning av fagskole

  Her finner du en beskrivelse av hvordan du registrerer godkjenning av fagskole i FS. Felles Studentsystem | Godkjenning av utdanning - for ansatte Vi kan godkjenne utdanning fra fagskole som en del...

 • FS - Innpassing av emner

  FS - Innpassing av utdanning

 • FS - Innpassing av realkompetanse

  Her finner du en beskrivelse av hvordan du registrerer realkompetanse som skal godkjennes/innpasses i en utdanningsplan i FS. Felles Studentsystem | Godkjenning av utdanning - for ansatte...

 • FS - Innpassing av utdanning

  Studenter kan få godkjent/innpasset utdanning de har fullført fra en annen akkredittert utdanningsinstitusjon. Her finner du informasjon om hvordan du registerer dette i FS. Felles Studentsystem |...

 • FS - Innpassing uten godkjenningssak

  Studenter kan få godkjent ekstern utdanning basert på avtaler som allerede er inngått mellom utdanningsinstitusjonene. Her finner du informasjon hvordan slik utdanning registeres i FS. Felles...