Wikier

FS - Godkjenning...

FS - Godkjenning av fagskole

Her finner du en beskrivelse av hvordan du registrerer godkjenning av fagskole i FS.

Felles Studentsystem | Godkjenning av utdanning - for ansatte

Vi kan godkjenne utdanning fra fagskole som en del av en norsk grad. Hjemmelen for slik godskriving ligger i Universitets- og høgskolelovens § 3-5 f:

(1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne loven, kan, etter søknad fra enkeltpersoner, godkjenne bestått utdanning fra norske utdanningsinstitusjoner som ikke er regulert av denne loven, og utenlandsk utdanning som ikke er høyere utdanning, samt dokumentert realkompetanse, som del av søkerens studium ved institusjonen.

(2) Godkjenningen er en faglig vurdering av om studenten har oppnådd et bestemt faglig nivå, det vil si et læringsutbytte tilsvarende det som kreves for de aktuelle emnene. En slik godkjenning innebærer at det gis uttelling i studiepoeng tilsvarende dette faglige nivået.

Godskriving av utdanning fra fagskole registreres som realkompetanse i Godkjenningssak samlebilde (modul Godkjenningssaker ˃ Bilder) og i utdanningsplanen til studenten. Se egen veiledning for hvordan du registrerer innpassing av realkompetanse i FS. Navn på fagskolen skal legges inn i feltet Navn-original og Navn-engelsk slik at det blir forståelig på begge språk/målformer.

Merk at uttelling fra fagskole har fra 2018 fått betegnelsen "studiepoeng" (tidligere "fagskolepoeng"), men dette er IKKE er det samme som studiepoeng som tildeles i universitets- og høyskolesektoren.

Det skal legges inn en merknad på norsk og engelsk tilknyttet vitnemålet for slike godkjenningssaker. Merknaden registreres i fanen MrkR i Student samlebilde. Velg VTM-MRK-SIDE3 i nedtrekksmenyen.

Forslag til tekst:

  • Norsk: Med hjemmel i §3-5 f. i Universitets- og høyskoleloven, og emner avlagt ved [navn på fagskolen], godkjent som en del av [spesifiser dersom det er gitt fritak for bestemte emner], i [valgfri del av] graden, tilsvarende [xxx] studiepoeng.
  • Engelsk: In accordance with § 3-5 f) in The Act Relating to Universities and University Colleges and after an academic assesment, the courses from [navn på fagskole] are recognized as apart of [spesifiser dersom det er gitt fritak for bestemte emner] this programme, equivalent to [xxx] ECTS.

Kontakt

Har du spørsmål til innholdet på denne siden? Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp. Har du behov for brukertilgang til FS, kan du lese mere om hvordan du søker her.

1939 Visninger