Wikier

FS - Godkjenning...

FS - Innpassing av realkompetanse

Her finner du en beskrivelse av hvordan du registrerer realkompetanse som skal godkjennes/innpasses i en utdanningsplan i FS.

Felles Studentsystem | Godkjenning av utdanning - for ansatte

Interne emner i en utdanningsplan kan erstattes av godkjent realkompetanse. Typiske årsaker til at vi legger inn realfagskompetanse, er i forbindelse med fritak fra Eksperter i Teamwork (EiT) og godkjenning av norske fagskoler.

Merk at det er forskjell på realkompetansevurdering knyttet til opptaksgrunnlag, og realkompetanse som kan godkjennes/innpasses i en utdanningsplan. Det er sistnevnte som er beskrevet her.

Godkjenningssak REALKOMP

Opprett ny godkjenningssak (modul Godkjenningssaker ˃ Bilder) med sakstype REALKOMP, og fyll inn detaljene:

 • Type sak: REALKOMP
 • Søkt dato: Se i ephorte, alternativt legg inn dagens dato.
 • Studieprogramkode
 • Journalnr: Saksnummer fra ePhorte
 • Stedkode: 194 - fakultetsnummer - instituttnummer - 0
 • Ansvarlig saksbehandler: Sett inn initialer til saksbehandler for vedtaket
 • Status behandling: Sett "BEHANDLES" mens du gjør registreringa, og endre til "BEHANDLET" når saken er ferdig registrert.

Finn underbilde Realkompetanse og registrer inn detaljene:

 • Navn – original
 • Navn – engelsk
 • Beskrivelse (hvor aktiviteten som er grunnlag for den godkjente realkompetansen er utført)
 • Periode (når aktiviteten som er grunnlaget for den godkjente realkompetansen er utført)
 • Vekting (sp) – merk at underbildet Omfang skal IKKE brukes i denne typen godkjenningssaker
 • Studieprogram
 • Start år-termin (for studenten på programmet)
 • Emnekomb (realkompetansen skal inngå i)
 • Emnekategori (tilsvarende som emnene som skal erstattes)

Tilknytning til studieprogram og utdanningsplan kan registreres i Godkjenningssak samlebilde, men det er også mulig å vente og gjøre dette i bildet Utdanningsplan på samme måte som med eksterne resultater. Teksten som legges inn vil bli synlig i studentens utdanningsplan og på vitnemål etter at innpassingen i planen er registrert.

Når saken er ferdig behandlet, settes saken til Behandlet, og utdanningsplanen oppdateres.

Det skal legges inn en merknad på norsk og engelsk tilknyttet vitnemålet for slike godkjenningssaker. Merknaden registreres i fanen MrkR i Student samlebilde. Velg VTM-MRK-SIDE3 i nedtrekksmenyen.

Forslag til tekst:

 • Norsk: Med hjemmel i § 3-5 f. i Universitets- og høyskoleloven, og emner avlagt ved [navn på fagskole e.l.], godkjent som en del av [spesifiser dersom det er gitt fritak for bestemte emner], i [valgfri del av] graden, tilsvarende [xxx] studiepoeng.
 • Engelsk: In accordance with § 3-5 f) in The Act Relating to Universities and University Colleges and after an academic assesment, the courses from [navn på fagskole e.l.] are recognized as part of [spesifiser dersom det er gitt fritak for bestemte emner] this programme, equivalent to [xxx] ECTS.

Nyttige dokumenter

Kontakt

Har du spørsmål til innholdet på denne siden? Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp. Har du behov for brukertilgang til FS, kan du lese mere om hvordan du søker her.