Wikier

FS - Godkjenning...

FS - Fritak for Eksperter i Team

Studenter kan få innvilget fritak fra Eksperter i team (EiT). Her finner du informasjon om hvordan du registrerer dette i FS.

Felles Studentsystem | Godkjenning av utdanning - for ansatte

Retningslinjene for å søke fritak fra Eksperter i team (EiT) finner du på wikisiden til Eksperter i team. Hvordan du FS-registrerer vedtaket avhenger av hva som er grunnlaget for fritaket.

Skal EiT erstattes av et annet programrelevant emne?

Godkjenning av eksternt emne registreres som en ordinær innpassingssak. Se veiledning for hvordan du FS-registrerer innpasset utdanning. Vurder om du bør registrere en merknad på vitnemålet (underbilde MrkR i Student samlebilde, velg VTM-MRK-SIDE3 i nedtrekksmenyen):

Forslag til tekst:

  • Norsk: “Faglig fritak for emnet Eksperter i team (EiT). Emnet er erstattet av annet programrelevant emne”
  • Engelsk: "Exemption from the course Experts in Teamwork (EiT). The subject is replaced by another course that is relevant to the student's study program."

Skal studenten få fritak fra EiT?

Disse studentene får fullt fritak for EiT på grunn av realkompetanse, og skal ikke erstatte EiT med annet emne. Realkompetansen gir 7,5 sp uttelling i graden. Se egen veiledning for innpassing av realkompetanse. Realkompetansen merkes på denne måten i Godkjenningssak samlebilde:

Forslag til tekst:

  • Norsk: “Fritak for Eksperter i team (EiT) på bakgrunn av tidligere [utdanning og] realkompetanse"
  • Engelsk: "Exemption from Experts in Teamwork (EiT) on the basis of prior [learning and] work experience"

I tillegg kan du registrere en merknad på vitnemålet (MrkR i Student samlebilde; velg VTM-MRK-SIDE3 i nedtrekksmenyen) som beskriver mere utdypende hva fritaket gjelder.

Skal fritak fra EiT gis både på bakgrunn av realkompetanse OG tidligere utdanning?

I noen tilfeller søker studenten fritak fra EiT på bakgrunn av både realkompetanse og tidligere utdanning. I slike tilfeller er det mest hensiktsmessig at fritaket registreres i FS i Godkjenningssak samlebilde, med type sak REALKOMP, der det henvises i tekstlig form at fritaket gis på bakgrunn av tidligere jobb og utdanning.

I tillegg kan du registrere du en merknad på vitnemålet (MrkR i Student samlebilde; velg VTM-MRK-SIDE3 i nedtrekksmenyen) der du beskriver mere utdypende hva fritaket gjelder.

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål til innholdet på denne siden? Du finner kontaktskjema for brukerstøtte på NTNU Hjelp. Har du behov for brukertilgang til FS, kan du lese mere om hvordan du søker her.